Intervju med en global terrorist

PXL_20240224_194329129
Martin Engelin intervjuer lederen i Den nordiske motstandsbevegelsen om terrorklassifiseringen av organisasjonen.

På grunn av det amerikanske utenriksdepartementets svarte diplom er det grunn til å ta Den nordiske motstandsbevegelsens leder på pulsen om sin nye rolle internasjonalt.

Hei Fredrik. Du har nylig blitt utpekt som en SDGT (Specially Designated Global Terrorist) av det amerikanske utenriksdepartementet. Et raskt spørsmål: hvordan føles det?

Det er en ære, selvfølgelig. Alle menn med æren intakt og i sitt rette sinn drømmer innerst inne om å bli klassifisert som en av verdens verste fiender av Sion og terrorstaten USA. Spesielt siden «terroren» i mitt tilfelle består av hva mine meninger er og min evne til å forandre verden med bare mine ord eller min tilstedeværelse. Jeg føler meg som Giordano Bruno må ha følt da han stilte spørsmål ved Guds makt over jorden, la oss bare håpe at Guds utvalgte ikke brenner meg på bålet til slutt.

Morsomt å høre. Tror du dette henger sammen med Sveriges inntreden i NATO på noen måte?

Det er nok en «joint effort» for å låne et slikt uttrykk. Opprinnelig er dette en jødisk kampanje for å hindre svensker i å organisere seg for sitt eget folk. Første gang jødisk makt-bevegelsen blandet seg inn i svenske innenrikssaker for å forby Den nordiske motstandsbevegelsen, var da World Jewish Congress hadde audiens hos den svenske regjeringen der de krevde at svenskene ikke skulle få lov til å demonstrere med Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon i Göteborg i 2017. Etter den demonstrasjonen ble det satt i gang ett av flere forbudsforsøk, som alle har mislyktes hittil.

To år senere klarte Demokratenes kongressmedlem og daværende medlem av kontraterrorkomiteen Max Rose, som er en jødisk ekstremist, og en ganske åpenhjertig en, å samle 40 kongressmedlemmer i USA rundt et krav om at Den nordiske motstandsbevegelsen skulle settes på denne terrorlisten. Det ser ut til å være denne kampanjen som er grunnlaget for terrorklassifiseringen som utenriksminister Anthony Blinken, også en jødisk aktivist, nå har gått videre med.

Når andre nasjonalister har fått belønninger i form av finansiering, mediestøtte eller tilrettelegging av ulike slag, som beskyttelse mot sensur på sosiale medier, har Den nordiske motstandsbevegelsen alltid snakket sant om globalistenes og sionistenes maktpolitikk som foregår i verden. Det faktum at vi støtter det palestinske folkets kamp mot terrorstaten Israel, at vi synliggjør Vestens innblanding og kyniske maktspill i Ukrainakonflikten, og at vi konsekvent har informert om og bekjempet globalisme, masseinnvandring og befolkningsutveksling har absolutt spilt en rolle i å samle tilhengere til en slik beslutning. Spesielt siden vi har vært effektive i å nå ut med vårt budskap og i mange tilfeller bidratt til at andre nasjonalister har opprettholdt riktig fokus.

For å svare spesifikt på spørsmålet ditt, tror jeg dette kan ha sammenheng med Sveriges inntreden i NATO, men at det er nok mer at det er knyttet til regjeringens kommende DCA-avtale med USA, som i stor grad utgjør en okkupasjon av svensk mark. For øyeblikket virker den svenske regjeringen overrasket over den amerikanske beslutningen, men en ikke altfor fjern teori er at det var en del av en hestehandel for å gjøre det mulig for USA å eliminere en potensiell trussel mot okkupasjonen av Sverige, og at folkeforræderne i regjering og parlament til gjengjeld får muligheten til å begrense organisasjonsfriheten, som justisministeren har truet med å gjøre tidligere. Nå får de insentiver til å gjøre det og kan skylde på amerikanerne.

Vår rolle har vært som en slags inspirasjon for den andre siden. Overalt i den vestlige verden i dag vokser det frem pro-hvite bevegelser.

Hvorfor tror du denne avgjørelsen kommer akkurat nå?

Som sagt er det tegn til at dette har vært planlagt i flere år, men at selve beslutningen er tatt nå, i kombinasjon med okkupasjonen av svensk territorium, skyldes nok at globalistene er i ferd med å miste grepet. På grunn av dette blir det liberale demokratiet mer totalitært. Undertrykkelsen øker overalt i den vestlige verden med nye drakoniske sensurlover, forbud, nedstengninger av våre samfunn, økonomiske sanksjoner og psykologisk krigføring rettet mot folket. De som ønsker å forsvare sitt eget folk mot folkeutbyttet og utnyttelse, regnes som fiender, og bekjempes også som det.

Vår rolle har vært som en slags inspirasjon for den andre siden. Overalt i den vestlige verden i dag vokser det frem pro-hvite bevegelser. Nye bevegelser. Seriøse, disiplinerte, aktivistiske og idealistiske som ikke lar seg styre på samme måte som de parlamentariske alternativene, som til slutt nesten alle blir kontrollert opposisjon som SD. Den nordiske motstandsbevegelsen har inspirert mange av disse nye bevegelsene og har i flere tilfeller også vært årsaken til at de ble dannet i utgangspunktet, det vil si at organisasjoner fra andre land har brukt oss som modell da de ble grunnlagt. Max Rose sier selv ganske åpent at en terrorklassifisering av Den nordiske motstandsbevegelsen er nødvendig for å kunne gå på hjemlige bevegelser som er inspirert av vår organisasjon, og som har blitt stadig mer vellykkede og effektive i å spre budskapet. Makthaverne føler at de må kvele veksten i dag før det er for sent.

Det amerikanske utenriksdepartementet hevder i sin «faktasjekk» at de baserer avgjørelsen på at vi jevnlig har trening i voldstaktikk, slagsmål og knivkamp. Er det noen sannhet i det utsagnet?

Å praktisere kampsport for å forsvare seg er verken ulovlig eller umoralsk på noen måte, det er heller noe som alle nordiske ungdommer bør engasjere seg i gitt farene som nå eksisterer i vårt samfunn. Den nordiske motstandsbevegelsens reder har jevnlige kampsporttreninger, og vi trener også av og til på å avvæpne knivangrep. Dette er rett og slett fordi vi noen ganger blir utsatt for fysiske angrep når vi sprer vårt budskap på gatene og derfor må forsvare oss.

Denne «faktasjekken» fra det amerikanske utenriksdepartementet er både misvisende og falsk.

Uttalelsen i seg selv ser ut til å være direkte skrevet av SPCL (Southern Poverty Law Center), en amerikansk versjon av Expo. Hva tror du kan ligge bak?

Southern Poverty Law Center er en anti-hvit gruppe, maskert som «antirasistisk», som du sier, akkurat som Expo. Det er mulig at det er SPLC som skrev dokumentet, men det kan like godt være Max Rose. Vi kan nok være enige om at det er fullt av løgner og er et pinlig dårlig underbygget dokument som ikke burde vært publisert av en stat som ønsker å fremstå som troverdig.

Fra nå av vil vi ikke kunne bruke våre amerikanske eiendeler og finanssystem. Hvordan vil dette påvirke oss som organisasjon og mot de utpekte Pär Öberg og Robert i tillegg til deg selv?

Det gjenstår å se, men vi følger selvfølgelig nøye med på situasjonen og jobber med å løse problemene som har oppstått og også proaktivt med de som kan oppstå. Det skal påpekes at vi ikke har hatt bankkontoer på flere år, men at vår virksomhet likevel har fortsatt til systemets store irritasjon. Vi er erfarne og de som er medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen har en mental styrke som få har i dag.

Selvfølgelig er det en presset situasjon for oss som organisasjon, som også risikerer å bli verre, men hvor det også åpner muligheter senere når det gjelder en rekke forskjellige ting. For øyeblikket vil sikkert noen være redde for å bli assosiert med oss, men i det lange løp vil dette gagne oss – kanskje på en måte som makthaverne ikke forventet. Dette blir ikke vår undergang.

For min del kan jeg ikke lenger foreta transaksjoner gjennom amerikanske selskaper eller bruke tjenestene til såkalte svenske banker, som beviselig er under jødisk-amerikanske banker. Fra den dagen jeg ble med, har jeg lagt opp til at noe lignende skal skje, noe som betyr at jeg allerede er mentalt forberedt og derfor kan håndtere slike praktiske problemer bedre.

På sikt vil dette gagne oss – kanskje på en måte som makthaverne ikke hadde forventet. Dette blir ikke vår undergang.

Vil denne beslutningen stoppe oss fra å begå terrorhandlinger?

Hvis du med «terrorhandlinger» mener å fortsette å med lovlige midler kjempe mot fremmede makter som styrer landet vårt, forræderiet som gjør det mulig og utslettelsen av vårt folk og vår rase som vil bli sluttresultatet hvis de ikke stoppes, vel, da vil vi fortsette å gjøre det.

Takk for svarene og for din utrettelige kamp!

Takk!

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger