Folkeopplysning om globalismen og det frie Norden i Laksevåg

front_r3-640x414

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
Medlemmer fra Rede 3 aksjonerte nylig på Laksevåg utenfor Bergen. Budskapet for dagen var kamp mot globalismen.

Det var på lørdag at medlemmer fra Rede 3 gjennomførte en større propaganda-offensiv på Laksevåg i Bergen. Temaet for aksjonen var antiglobalisme og Motstandsbevegelsens alternativ om et fritt og forent Norden. I Motstandsbevegelsens politiske manifest «Vår vei» kan man lese:

Et forent Norden skulle sikre de nordiske folkenes selvstendighet og muliggjøre de-res rasemessige og kulturelle overlevelse. Et forent nordisk forsvar skulle også stå sterkt imot fiendtlige krefter i verden. Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

– Forene Norden til én stat og forfatte en all-nordisk grunnlov.
– Umiddelbart forlate NATO, EØS og lignende folkefiendtlige sammenslutninger.
– Sikre at det forente Norden kan hevde seg militært, økonomisk og kulturelt.
– Ha en nordisk selvforsørgelsesgrad på over 100 prosent.
– Forlate den nåværende finansordningen og innføre en statskontrollert bank.
– Fremheve og styrke nordisk kultur, historie og lokale særtrekk.

Les mer om det frie Norden i punkt 3 i  «Vår vei».

Store mengder flyveblader av typen «Ni grunner til hvorfor globalismen må bekjempes» og «Ta tilbake makten fra globalistene» ble delt ut. Plakater og klistremerker med lignende budskap ble også satt opp.

Kampen trenger deg – søk om medlemskap i Motstandsbevegelsen i dag!

Se flere bilder nedenfor:

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger