Pan-nordisk aksjon på Den internasjonale holocaustdagen

forside2

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
I anledning Den internasjonale holocaustdagen 27. januar har aktivister fra Den nordiske motstandsbevegelsen bedrevet opplysningsarbeid for å bekjempe løgner som baserer seg på alliert krigspropaganda.

Etter andre verdenskrig har det av seierherrene blitt påstått at det skal ha funnet sted en systematisk utryddelse av 6 millioner jøder under krigen, deriblant at jøder skal ha blitt gasset med Zyklon-B i gasskamre. Mange mennesker har blitt indoktrinert inn i denne læren fra barnealder og tror derfor at dette virkelig skjedde, til tross for at det hele kun baserer seg på alliert krigspropaganda uten rot i virkeligheten.

For å skape oppmerksomhet mot og således bekjempe denne løgnen, som jødene anvender for å stilne kritikk mot seg selv og som FN-dokument understreker som det moralske grunnlaget for globalisme, har aktivister fra Den nordiske motstandsbevegelsen bedrevet opplysningsarbeid i flere byer i hele Norden. Plakater og bannere med budskapet Holocaust er en bløff! og Motstandsbevegelsens nettside Frihetskamp.net, som under dagen publiserte flere artikler om emnet, ble hengt opp på passende steder. Det ble også gjennomført litt mer utradisjonell aktivisme der såper med det samme budskapet ble spredt rundt forbi på offentlige steder, butikker og toaletter, samt at skilter ble hengt opp på minnesmerker som spiller på holocaust-myten.

Ordet «holocaust» kommer fra det Koine-greske ordet holokauston, som betyr et fullstendig (holos) brennoffer (kaustos), og er således mer passende å anvende om de alliertes krigsforbrytelser mot Tyskland i slutten av andre verdenskrig, der byer som Dresden ble utsatt for massive teppebombinger som medførte at det oppstod en ildstorm som var så intens at veier smeltet, folks klær selvantente og kropper brant opp idet de forsøkte å flykte. Luften som brannen trengte for å holdes i gang ble sugd inn i varmen fra omkringliggende områder med orkanstyrke.

Se utvalgte bilder nedenfor:

Minnesmerke i Bergen som hevder at det tyske «naziregimet» iverksatte plan om å utrydde Europas jøder.
Skilt hengt opp på FN-merke. ZOG = Zionist Occupation Government (Sionistisk okkupasjonsregjering).
Såper med teksten «Holocaust» er en bløff spiller på påstanden om at nasjonalsosialister under andre verdenskrig lagde såper ut av jødisk fett, noe selv såkalte holocaust-eksperter senere har måttet erkjenne kun var krigspropaganda og bløff.
Banner i Oslo.
En god mengde plakater med bilde av et kassaapparat, som hentyder til at «holocaust» er en lønnsom forretning for jødene, dvs. så lenge de klarer å undertrykke sannheten.
Ikke bare Motstandsbevegelsen hater Israel.

Sverige

I de sentrale delene av Stockholm, Jönköping og Karlstad har aktivister fra Motstandsbevegelsen engasjert seg i offentlig aktivisme for å markere motstand mot Israel og sionismen, samt for å opplyse svenskene om de mange løgnene som er å finne i den etablerte historien om «holocaust» og hvorfor bedraget opprettholdes – to tilsynelatende helt forskjellige emner, men som likevel har mye til felles.

Les mer fra Sverige.

Danmark

I flere danske byer har aktivister fra Den nordiske motstandsbevegelsen utført aktivisme på Den internasjonale holocaustdagen.

Les mer fra Danmark.

Island

Aktivister på Island trosset en pågående snøstorm og satte opp plakater flere steder i Reykjavik.

Les mer fra Island.

Vil oppdateres etterhvert som flere rapporter kommer inn.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger