Tommy Olsen om lyndemonstrasjonen – «politiet ga seg; vi talte»

Motstandsbevegelsen på Løvebakken foran Stortingsbygget.

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
Intervju med Tommy Olsen om lyndemonstrasjonen i Oslo.

Etter Den nordiske motstandsbevegelsen vellykkede lyndemonstrasjon i Oslo sist lørdag har Frihetskamp tatt en prat med Motstandsbevegelsens sjef i Norge, Tommy Olsen, om dagen og aksjonen.

Hei Tommy! Den nordiske motstandsbevegelsen har tidligere demonstrert i norske byer som Kristiansand og Fredrikstad. Hvorfor valgte dere nå å demonstrere i Oslo?

Vi valgte Oslo fordi det er Norges hovedstad. Vi ønsket å gjenskape et bilde av nasjonalsosialister marsjerende ned Karl Johan, en litt symbolsk handling om at nasjonalsosialismen fortsatt lever. Vi ønsket å fremføre en tale utenfor Stortingsbygget, der budskapet var at de virkelige lands- og folkeforrædere vant krigen og har regjert Norge siden. Og til slutt ønsket vi å se litt nærmere på Blitzhuset, som helt siden 1982 har vært okkupert av venstreekstremister.

Det var også en annen demonstrasjon i Oslo denne dagen. Hadde denne Iran-demonstrasjonen noe med valget av dato?

Nei, vi ante ikke at det ville være en annen demonstrasjon der. Men det var jo bare en bonus at det var ekstra med folk i gatene denne dagen.

Hva var bakgrunnen til parolen?

Parolen var «Leve nasjonalsosialismen». Vi marsjerte ned Karl Johan, som jo er litt historisk med tanke på at tyske nasjonalsosialister marsjerte den samme rute 9. april 1940. Vi delte også ut flyvebladet Nasjonalsosialistisk sone og fremførte en tale foran Stortinget som tok opp dette med det historiske, samt informerte om at nasjonalsosialismen er fullt levende og på fremmarsj, også i Norge.

Dere marsjerte rett opp Løvebakken og talte, samtidig som politiet sto ved siden av og ropte at dere ikke fikk lov og truet med arrest. Hvorfor lød dere ikke politiets ordre, men fortsatte talen?

Vårt mål var å holde en tale foran Stortinget, noe politiet forsøkte å nekte oss. Vi så jo at det allerede var vanlige mennesker der og nøt utsikten, altså at området ikke var avsperret. Derfor ingen grunn til å nekte oss adgang. Politiet ga seg og vi talte.

Demonstrasjonstoget tar seg forbi politiet på vei til Stortinget.

Media og meningsfiender ser på antallet aktivister og sier at Motstandsbevegelsen er ubetydelig i Norge, da svenske og danske medlemmer var invitert for å demonstrere. Hva vil du si til disse?

Vi er en nordisk bevegelse, hvilket også fremkommer tydelig og klart i bevegelsens navn: Den nordiske motstandsbevegelsen. Det er da ikke unaturlig at det også deltar medlemmer fra de andre nordiske land. Nordmenn reiser også titt og ofte over grensene for å hjelpe våre organisasjonskamerater der. Eksempelvis hjalp vi til under valgkampen i Sverige for ikke lenge siden. Vi er en stor organisasjon med medlemmer i alle nordiske land, det gjør oss sterke, ikke svake.

Men ja, organisasjonen er større i Sverige og mange nordmenn sitter dessverre fortsatt på sidelinjen og bare betrakter, det uansett om de skulle være sympatiske til Motstandsbevegelsen eller andre innvandringskritiske organisasjoner. Motstandsbevegelsen står uansett sterkere enn øvrige, og de nordmenn som faktisk går i frontlinjen bør så absolutt berømmes.

Politiet blokkerer veien i Universitetsgaten.

Enkelte hevder at det var en ulovlig demonstrasjon? Hvorfor avbrøt politiet marsjen hvis demonstrasjonen var lovlig? Er Motstandsbevegelsen en kriminell organisasjon?

Vi har demonstrasjonsfrihet i Norge, og skulle den falle bort vil vi uansett kreve den rett. Grunnet vår negative erfaring med det å på forhånd ha dialog med politiet, har vi i ettertid valgt å kutte dialogen og heller kjøre lyndemonstrasjoner. Det har vist seg å fungere så mye bedre. Hadde politiet derimot opptrådt profesjonelt, ikke vært politisk farget og deres avgjørelser ikke vært styrt av medienes propaganda, så ville det kanskje vært mulig å hatt en dialog. Men så lenge dialog betyr at politiet kun vil ha lenger tid på å planlegge hvordan de best mulig skal kunne stikke kjepper i hjulene for våre demonstrasjoner, så sier det seg selv at en dialog på forhånd ikke er aktuelt for oss.

Motstandsbevegelsen er ingen kriminell organisasjon. Vi står derimot i politisk opposisjon til dagens regime og av den grunn kan oppleve å ikke bli behandlet under prinsippet «likhet for loven», altså at det som er lovlig og en rett for andre ikke nødvendigvis blir slik for oss.

Etter demonstrasjonen har det på den såkalte høyresiden blitt kommentert at Motstandsbevegelsen er styrt opposisjon som blir satt inn for å gjøre falskt flagg-operasjoner når systemet ønsker det. Hva vil du si til dette?

En falsk opposisjon blir nok ikke motarbeidet kraftig av regimet, de får eksempelvis ha sine bankkontoer i fred, sin Vipps, sin Facebook-gruppe, osv., privilegier Motstandsbevegelsen bare kan drømme om. Hele påstanden er med andre ord nokså tåpelig og vil kanskje kjøpes av de som er litt tilbakestående og gjerne tror at «nazistene» vant krigen og nå er i gang med å utrydde sitt eget folk. Vi har jo hørt dem.

Med høyresiden antar jeg du sikter til sionistene og kontrajihadistene, som jo faktisk er falsk opposisjon. Ikke nødvendigvis at alle dets medlemmer er bevisste over det, men ser man eksempelvis til deres underkastelse for jødene og jødisk makt, som jo nettopp er arkitektene bak masseinnvandringen til Europa, eller deres ensidige fokus på religion, som jo bevisst trekker fokus bort fra rase og problematikken rundt agenda folkeutbyttet, så bør det jo være klart hvem som er falsk her. Disse menneskene bryr seg jo ikke om å bevare folket. En somalier eksempelvis kunne i deres øyne blitt ansett som norsk bare han/hun ikke var muslim.

Motstandsbevegelsen marsjerer på Karl Johan.

Demonstrasjonen ble angrepet av politiet og deltakere ble arrestert. Har det knekt deg og fått deg til å gi opp kampen?

Det er sant at politiet angrep og arresterte, men ikke alle ble pågrepet. Og nei, det har så absolutt ikke knekt meg, det ble en vellykket demonstrasjon og kampen fortsetter. Vi fikk marsjert ned Karl Johan, talt foran Stortinget, og politiets agerende skapte bare litt liv og ga oss stor medieomtale. Kunne ikke blitt bedre, foruten om vi hadde lykkes å besøke Blitzhuset også. Men men, det blir kanskje en neste gang.

Hør også intervju med Tommy Olsen i den svenske podkasten Mer än ord:

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger