Punkt 2

Vår_politikk

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print

Med alle tilgjengelige midler, på lang sikt, arbeide for å ta tilbake makten fra den globale sionistiske eliten som økonomisk og rent militært har okkupert større deler av vår verden.

Hele den globale monetære infrastrukturen i verden kontrolleres i dag av et fåtall mennesker. Disse er på ingen måte folkevalgte, men deres makt går i arv og de ser til å beholde den innenfor sin egen maktsfære til enhver pris. Man kan enkelt si at vår verden i stor grad kontrolleres av skjulte makthavere.

Blant annet gjennom sin kontroll av majoriteten av verdens pengestrømmer, samt skapelsen av kreditt, har disse skjulte makthaverne vært i stand til å kjøpe seg til enorm makt og innflytelse, samt et stort krigspotensial. Et ledd i denne hensynsløse streben etter makt og innflytelse er anskaffelsen av eierskap, kontroll eller sterk innflytelse over blant annet massemedia, underholdningsindustri, akademia, politiske partier, lobbygrupper og interesseorganisasjoner. Den nordiske motstandsbevegelsen vil frata disse mennesker og grupperinger makt, og flytte den dit den hører hjemme – til respektive nasjoners parlament og ledere.

Den globale sionistiske eliten

De globale sionistenes mål i dag, er ikke kun å fremme staten Israel, men også å arbeide for langsiktig ustabilitet i nasjoner som potensielt skulle kunne true deres maktstruktur. Dette inkluderer naturligvis etnisk homogene vestlige nasjoner. Samtlige globalistiske sionister arbeider derfor for flerkultur og masseinnvandring, men også for andre samfunns- og kulturoppløsende idéstrømninger som liberalisme og norm- og moraloppløsende kulturmarxisme.

Den jødiske rasismen er formulert for flere tusen år siden i de gamle jødiske religiøse skriftene og levemåtene. Fra Toraen til samtidens jødiske statsmenn, rabbinere, og ideologer har det jødiske folket beskrevet seg selv som et utvalgt folk med en særskilt rettighet til verdensherredømme. Selv ikke-jøder inngår i den deres maktstruktur av både religiøse og/eller egoistiske motiv. Det bør her naturligvis påpekes at ikke alle jøder er sionister, og det finnes også de som går imot den sionistiske streben etter makt.

På lang sikt

Å ta tilbake makten fra denne eliten som styrer i dag, er noe som vil ta lang tid. Et viktig steg er derfor å informere og opplyse folket om hva det er som skjer. Dette arbeidet har Den nordiske motstandsbevegelsen allerede innledet. Dette vil naturligvis trappes opp og intensiveres med alle tilgjengelige midler, den dagen vi har makten.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

  • Spre informasjon i Norden, slik at hele befolkningen forstår hvordan sionistene arbeider for å destabilisere, splitte og herske.
  • Globalt spre informasjon som belyser sionistenes lyssky virksomhet, slik at flere nasjoner kan ta stilling og agere.
  • Bygge opp og etablere alternativer til all fiendtlig infrastruktur (selskaper, kulturinstanser og så videre).
  • Forby folkefiendtlige og hemmelige selskap som bedriver subversiv virksomhet.

Å gå imot deres verdensordning

I moderne historie har samtlige stater som har forsøkt å stå utenfor den rådende verdensordningen, blitt bekjempet militært. Det er også noe som det nye Norden i verste fall må regne med. I denne kampen skal vi derfor alliere oss med andre stater som vil bryte seg fri fra det moderne globale slaveriet. Mange har allerede gjennomskuet disse urettferdighetene og vi er overbevist om at vi også har allierte som enn så lenge ikke har våget å gi seg til kjenne.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

  • Alliere seg med stater og andre aktører som kan være behjelpelige med å styrte denne globale verdensordningen.
  • Sørge for at et angrep mot det nye Norden umiddelbart skal gi skjebnesvangre konsekvenser for fienden.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger