Punkt 5

Vår_politikk

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print

Våre massemedier skal eies av statsborgere av det nye Norden. Utenlandsk og innenlandsk media som opptrer folkefiendtlig, skal kunne forbys. Et altfor konsentrert eierskap må motarbeides.

I det liberale demokratiet vi lever i er det en såkalt frihet at en liten og skjult elite av mennesker med kommersielle og til og med folkefiendtlige interesser kan eie nordisk media og der-i-gjennom styre folkeviljen i den retning de ønsker. I for eksempel Sverige, landet i Norden hvor forfallet har gått lengst, er det et faktum at majoriteten av massemedia er jødisk-styrte, enten gjennom familieklaner som Bonnier eller via amerikanske banker. Det er også et faktum at disse mediamoguler, gjennom sine massive propagandamaskinerier, indoktrinerer folket med blant annet flerkultur og andre subversive og folkefiendtlige idéstrømninger. Alt for å gavne deres egne interesser. Deres makt må for all fremtid brytes, dersom vårt folk skal overleve.

Lover mot folkefiendtlig propaganda

Media propaganderer for masseinnvandring og såkalt integrasjon, lyver og mørklegger informasjon om flerkulturens konsekvenser. I tillegg går de aktivt inn for å bekjempe enhver form for motstand gjennom skitne metoder som uthengning, hjemmebesøk og skandalereportasjer. For å forvirre, oppløse og destabilisere propagerer de også for moral- og normoppløsende kulturmarxisme og andre subversive idéstrømninger. De etablerte mediene arbeider direkte fiendtlig mot folket, noe som gir katastrofale følger. Etnisk, kulturelt og rasemessig. Folkefiendtlig propaganda vil under det kommende nasjonalsosialistiske styret, være ulovlig og straffbart.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

  • Opprette lover mot folkefiendtlig propaganda. Gjøre det mulig for staten å ekspropriere media som agerer eller har agert folkefiendtlig.
  • Sikre at kun nordiske statsborgere får eie nordiske medier.
  • Forby utenlandske medier og organisasjoner som sprer folkefiendtlig propaganda i Norden, og klassifisere disse som fremmede agenter.
  • Sanere nordisk media. Journalister og andre som har bidratt til å spre folkefiendtlig propaganda, skal utestenges fra sitt arbeide og nøye granskes innen de med en statlig godkjennelse eventuelt får arbeide videre innen journalistikk.
  • Innlede en rettsprosess mot de som har vært særskilt aktive i den folkefiendtlige propagandaen. Disse individer skal isoleres fra samfunnet.

Folkelig innsyn og medbestemmelse

Til tross for at medias makt er langt større enn politikernes, har ingen av medias makthavere blitt valgt av folket. Ikke heller har folket noen som helst form for innsyn i hvordan de fatter avgjørelser, eller hva slags avgjørelser de tar. Media tar som regel heller ingen form for moralsk ansvar, eller stilles til ansvar, for liv som raseres i jakten på overskrifter. Utover dette kan ressurssterke mennesker kjøpe opp medier, og dermed få makt og kontroll over menneskers sinn. Kun en hykler og løgner ville kalt noe slikt for et «demokrati». Den nordiske motstandsbevegelsen vil sikre at folket skal få både innsyn og muligheten til å selv eie medier.

Vårt syn på media er at den ikke kun er en gransker av makten, men en maktfaktor i seg selv. Derfor bør offentlighetsprinsippet gjelde også for media. Dette gjelder særskilt for medienes indre liv, det vil si hvordan avgjørelser tas, hvilke som finansierer deres virksomhet og så videre. Offentlighetsprinsippet skal dog ikke påvirke retten til anonymitet for kilder.

Vi ser på det som viktig at media har mulighet til å granske makten, for å blant annet forhindre og motvirke korrupsjon. Medier har ikke rett å arbeide fiendtlig mot folket eller staten, men om en senator utvilsomt har vist seg å være korrupt er dette informasjon som både ligger i folkets og statens interesse. Dette skal naturligvis ikke klassifiseres som folkefiendtlig, men snarere folkevennlig.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
  • Fordele de eksproprierte mediene til samvirker og foreninger, og gjennom statlige bidrag arbeide for et mangfold innen medieverden.
  • Sikre at majoriteten av nordisk media eies av staten, det vil si folket. Statlig media skal arbeide for folket. Kommersielle medier får arbeide fritt, men ikke bedrive fiendtlig eller subversiv propaganda mot folket.
  • Sørge for at offentlighetsprinsippet, med unntak av kildebeskyttelsen, også gjelder for media. Hver enkelt statsborger skal ha mulighet til å granske de som gransker.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger