Et tilbakeblikk på året 2019

2019
Tommy Olsen, sjef over den norske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen, oppsummerer her året 2019.

Tommy Olsen, sjef over den norske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen, oppsummerer her året 2019.

Året 2019 har vært et meget interessant år for Motstandsbevegelsen med tanke på motgang og fremgang. Til tross for et alvorlig kuppforsøk som høyst sannsynlig ville felt enhver annen organisasjon, gikk man ut av det med seiersfanen på topp, og da ikke minst med en forhøyet moral og styrkede bånd. Nærmest urørt av det hele fortsatte aktivitetene som før, og den eneste store forandring i Norge var at jeg selv tok på meg ansvaret med å lede den norske gren videre, noe som også ble utrolig positivt mottatt. Så jeg må jo takke medlemmer og aktivister for den tillit og lojalitet som er blitt vist overfor Motstandsbevegelsen og dens leder, Simon Lindberg, samt meg selv. Leve Motstandsbevegelsen!

Lederperspektiv #51 – Vi er tilbake! Kuppforsøket og svar på kritikk

Foruten den indre fiende som nevnt ovenfor har jødemakten i 2019, både internasjonalt og nasjonalt, skreket av full hals om forbud mot Den nordiske motstandsbevegelsen og vår verdensanskuelse. De ser, som så mange andre i verden, at Den nordiske motstandsbevegelsen oser av suksess og er den eneste kraft som kan få vårt folk til å reise seg mot deres fiendtlige virke. De frykter oss, og de gjør absolutt rett i å frykte oss, for i motsetning til andre organisasjoner så er Motstandsbevegelsen på virkelig i opposisjon mot den jødiske globalismen, og ligger heller ikke på latsiden i vår kamp.

World Jewish Congress og sjefsjøden i Norge, Ervin Kohn, ønsker å forandre regelverket i vårt eget land for å kunne bekjempe Motstandsbevegelsen.

Les mer:
World Jewish Congress: – Forby Motstandsbevegelsen og slå hardt ned på deres demonstrasjoner!
Ervin Kohn vil innføre diktatur i demokratiets navn – SV henger seg på
Vil at forbud av Motstandsbevegelsen skal bli fanesak for SV

Også i den amerikanske kongressen har Motstandsbevegelsen blitt diskutert i 2019. Nok en gang talte jødemakten og forsøkte å manipulere amerikanere til å anse Motstandsbevegelsen som en terrororganisasjon som må terrorklassifiseres og bekjempes økonomisk. Ja, du hørte riktig. Og alt dette kun fordi vi peker på deres makt og virke. De er altså villig til å sette oss på terrorlisten, selv om alt vi gjør er å føre frem vårt budskap gjennom blant annet folkeopplysning, tradisjonell gateaktivisme, torgmøter, demonstrasjoner og andre mer utradisjonelle aksjoner.

Jødiske Dr. Joshua Geltzer ville terrorstemple og bekjempe Motstandsbevegelsen økonomisk.

Les mer:
Motstandsbevegelsen omtales i spørrerunde i den amerikanske kongressen

Også her hjemme har systemmedia i 2019 forsøkt å male dette bildet om at vi skulle ha noe med terrorisme å gjøre, da ved å forsøke å knytte personer som Philip Manshaus og Nicolai Kaupang til Motstandsbevegelsen. Til tross for at de begge aldri har vært medlemmer, så har systemmedia likevel kjørt på med sine overskrifter og på den måte forsøkt å skape et inntrykk i folket om at disse skulle være tilknyttet, og at Motstandsbevegelsen skulle være en terrororganisasjon. Sant nok var Manshaus på et rekrutteringsmøte, men ble dog aldri godkjent som medlem, og når det kommer til ambulansedesperadoen Kaupang viste det seg til slutt at han faktisk var tilknyttet et venstreekstremt miljø.

Les mer:
DET STEMMER! Philip Manshaus var i kontakt med Motstandsbevegelsen
Ambulansedesperadoen ser ut til å være alt annet enn «høyreekstrem»

Motstand har også politi og myndigheter vist i 2019. Likt årene før har de også dette året forsøkt å stikke kjepper i hjulene for Motstandsbevegelsens virksomhet. Eksempelvis ble norske aktivister og medlemmer stoppet fra å delta på en fullt lovlig 1. mai-demonstrasjon i Kungälv, Sverige, og deretter fraktet til arresten i Göteborg, for siden å bli utvist fra landet. Årsaken til at politiet grep inn viste seg å være regelrette løgner fremsatt av norske myndigheter og Interpol. Advokat ble naturligvis senere kontaktet, utvisningen ble opphevet og løgnene erklært som hva det var. Men uansett var skaden skjedd, og våre aktivister gikk glipp av hele demonstrasjonen.

Aktivister ble hindret fra å delta på lovlig demonstrasjon.

Les mer:
Aktivister trakassert, pågrepet og tvangsdeportert fra Sverige
Vellykket 1. mai-demonstrasjon i Kungälv ­­– tross den verste politiinnsatsen i moderne tid

Se demonstrasjonen i Kungälv nedenfor:

Foruten en og annen mindre konfrontasjon med aggressive meningsmotstandere i 2019, så har også kontrollert opposisjon kommet med sine stikk og da ynket seg over at våre aktivister viser handlingskraft ved å utføre aktivisme, og det faktisk ukentlig, året rundt. Med krigsoverskriften «Nynazist-fremstøt i Halden forarger», etterfulgt av borgerlig sutring, ble det på sin plass med en artikkel som slo tilbake.

Les mer:
Kontrollert opposisjon med stikk mot Motstandsbevegelsen

Til tross for all denne motstand fra jødemakten, myndigheter, politi, og media så går våre aktivister og medlemmer fremover og heiser vår fane på full stang. Uberørt av all hets og trakasserier står de rakrygget i all offentlighet og deler vårt budskap med alle som vil ta imot. Og enhver aggressiv og hysterisk meningsmotstander får også svar på tiltale og blir om nødvendig irettesatt på flekken. Ja, våre aktivister de utviser en enorm styrke som andre bare kan beskue og misunne. Fremover går det uansett hva våre fiender måtte forsøke seg på av skitne triks. Vi frykter ikke, og vi stopper ikke!

Med rak rygg møter vi folket, tross motgang.

Aktivistdagene i Norge ble dette året holdt på Østlandet, nærmere bestemt et sted i Hedmark. Det ble her blant annet holdt foredrag om IT-sikkerhet, tale om revolusjonær kamp, samt en presentasjon fra den norske riksledelsen om fremtidsplaner for Norge. Avslutningsvis var det konkurranse med premier, salgsbord, og ikke minst utnevnelse av nye aktivister.

Les mer:
Motstandsbevegelsen arrangerte aktivistdager i Norge

Norske representanter deltok også på Aktivistdagene i Sverige, som i 2019 ble holdt i Dalarna. Her ble det blant annet holdt et to timer langt foredrag av Motstandsbevegelsens leder Simon Lindberg, som tok for seg en ny medlemsreform i Sverige, som følge av at Den nordiske motstandsbevegelsen nå rekrutterer såpass stort og bredt. Enkelte norske aktivister ble også under arrangementet kalt opp på scenen og ble tildelt en utmerkelse for god oppførsel.

Les mer:
Motstand under evolusjon – Aktivistdagene 2019

Nordendagene 2019 ble dette året holdt i Småland, Sverige, og gikk inn i boken som Motstandsbevegelsens desidert beste Nordendager noensinne. Etter kuppforsøket var det som om en mørk sky hadde forsvunnet og stemningen var nå helt utrolig. Selv holdt jeg min første tale som ny sjef, og den handlet da naturligvis om kuppforsøket og hvilke konsekvenser det hadde fått for Norge, altså bare positivt.

Se video nedenfor:

Les mer:
Nordendagene 2019

I Norge ble det dette året for første gang arrangert Nordisk Samling på Østlandet, og nordmenn fra alle kanter av Norge tok turen for å delta. Foruten at jeg selv talte, hadde også Motstandsbevegelsens leder Simon Lindberg tatt turen til Norge for å holde et foredrag som ble satt stor pris på av de oppmøtte. Frihetskamps sjefsredaktør Martin Oppegaard snakket om nettsidene Frihetskamp.net og Motstandsbevegelsen.org, og de planer som nå er under arbeid. Også interessant var at medlemmers potensiale ble testet ved at enkelte utvalgte ble kalt opp på scenen for å holde sin første tale.

Den nordiske motstandsbevegelsens leder, Simon Lindberg, tok turen til Norge for å holde foredrag.

Les mer:
Motstandsbevegelsen arrangerte Nordisk samling 2019 på Østlandet

Norske aktivister og medlemmer deltok også på det mye omtalte arrangementet Scandza Forum, da det ble arrangert i Oslo. Før det lukkede arrangementet i det hele tatt hadde startet truet politiet med å storme lokalet om ikke en av talerne, amerikanske Greg Johnson, kom ut og lot seg pågripe. PST erkjente i ettertid at Johnson ble arrestert fordi de anså at han kunne «radikalisere nordmenn», og samtidig innrømmet PST at de aktivt arbeider med å bekjempe politiske miljøer som er i opposisjon til dagens politikk, og at de aktivt forsøker å holde nede rekrutteringen og antallet så lavt som mulig. Med dette erkjente PST og politi i 2019 at de aktivt arbeider med å skape et totalitært samfunn i Norge der politisk opposisjon skal bekjempes.

En nokså forstyrret meningsmotstander med rosa mobiltelefon dukket opp i vinduet og var helt besatt av å ta bilder av deltakerne. Den «sinte mannen med bart» ble årets humoristiske innslag og ville nok vært bra gjenstand for meme.

«Den sinte mannen med bart» ble senere avslørt som John Færseth, en norsk frilansjournalist og forfatter med koblinger til venstreekstreme miljøer.

Året 2019 var også det året som vi lanserte vår nye norske nasjonalsosialistisk podkast ved navn Hold Fanen Høyt!. Faste medarbeidere i programmet er programleder Tom Hauge, redesjef i Rede 3, Øystein Vaule, redesjef i Rede 6, og tilslutt meg selv. Podkasten kommer først og fremst til å ta for seg aktivisme, nyheter og hendelser som skjer i Norge, men også større saker som måtte finne sted i resten av verden.

Medarbeidere Tom Hauge, Øystein Vaule og Tommy Olsen.

Lytt:
Hold Fanen Høyt!

Under året 2019 reiste nordmenn som de ofte gjør til de øvrige nordiske land for å delta på ulike demonstrasjoner og arrangementer i regi av Den nordiske motstandsbevegelsen, eller andre nasjonale organisasjoner. Foruten 1. mai-demonstrasjonen nevnt over, så var det blant annet norske representanter på plass under Danmarks største nasjonalsosialistiske samling siden andre verdenskrig, som da fant sted i Danmarks hovedstad København. Til tross for 200–300 politimenn på plass som forsøkte å stikke kjepper i hjulene ved å blant annet forsøke å ta seg frem til taleren Jacob Andersen og da stanse talen, så fortsatte talen til sin slutt ettersom Motstandsbevegelsens aktivister hadde slått en ring rundt Andersen, og på den måte klarte å holde politiet på avstand.

Se video nedenfor:

Les mer:
Motstandsbevegelsen inntok København

Norske representanter var også på plass da Motstandsbevegelsen skrev historie på Island. Den 5. september 2019 inntok Den nordiske motstandsbevegelsen hovedstaden Reykjavik for å gjennomføre bevegelsens første offentlige aksjon i landet. Den vellykkede flyveblads-aksjonen fikk Islands media til å nærmest gå i taket, og sannsynligvis skriver de om hendelsen enda den dag idag. Foruten den offentlige aksjonen ble det et flere dagers opphold på Island med rundtur på øya og hygge i godt selskap. En utrolig minnesrik begivenhet for alle de som deltok.

Se video nedenfor:

Les mer:
Motstandsbevegelsen skrev historie på Island
En uke med kamp og opplevelser på Island

Flere offentlige aksjoner, offensiver, turer og basisaktivisme er i 2019 gjennomført, og jeg har lyst til å trekke frem enkelte av disse. Årsaken til at jeg har lyst til å trekke frem disse er ikke det at de nødvendigvis har vært større enn de andre aksjoner, men heller hva de har oppnådd av bilder, glede, omtale og ikke minst tårevåte meningsmotstandere.

Først ut er en offentlig aksjon i Stavanger sentrum. Foruten flotte bilder, fikk aktivistene støtteerklæringer fra forbipasserende som ga tommel opp og hyggelige kommentarer. En spansk turist ble så overveldet av glede da hun så at det var Den nordiske motstandsbevegelsen som stod på plassen at hun gikk bort og omfavnet dem, ga dem et kyss og spurte om hun kunne ta selfie sammen med dem.

Spansk turist overveldet av glede.

Les mer:
Offentlig flyvebladsutdeling i Stavanger

En annen jeg ønsker å trekke frem er en serie med offentlige aksjoner som ble utført i Rogaland. Det begynte med en offentlig aksjon utenfor Skeiene ungdomsskole i Sandnes, hvor det ble delt ut flyveblader til skoleungdom. Så fortsatte det til Sandnes togstasjon hvor det ble delt ut flyveblader til de som ventet på toget, og avsluttet med at de steg om bord på toget og begynte å dele ut flyveblader til passasjerene.

Ambulerende flyvebladsaksjon på toget.

Les mer:
Hat-trick i Rede 6: Skoleaksjon, togaksjon og offentlig aktivisme

I Steinkjer gikk en offentlige aksjon rolig og fredelig for seg, det vil si helt til det dukket opp en rabiat rødstrømpe som ikke likte at det fantes mennesker med andre meninger. Foruten å insistere på at medlemmene skulle bli med bort til bilen hennes og se på hennes rasefremmede kjæreste, så la hun ut en nokså komisk video på Facebook der hun sutret over det å selv ha tatt imot et flyveblad.

Noen dager senere ble det også mobilisert til «to minutters hat» i Steinkjer der rødstrømper og hanreier sammen hadde samlet seg for å mane til konfrontasjon mot meningsmotstandere.

Nissen satte pris på tanken om en hvit jul i Steinkjer.

Les mer:
«To minutters hat» i Steinkjer mante til konfrontasjon mot meningsmotstandere
Offentlig aktivisme i Norge, Sverige og Island

I Drammen ble det gjennomført en ambulerende flyvebladsutdeling i Drammen sentrum, deretter Drammen stasjon, for tilslutt å gå ombord på lokaltoget til Oslo der flyvebladsutdelingen fortsatte. Der ble det blant annet delt ut flyveblader til rekrutter fra Telemarkbataljonen som ble mildt sagt overrasket av å bli flankert helt plutselig av hirdmenn fra Motstandsbevegelsen.

Les mer:
Ambulerende flyvebladsutdeling på tog og i Drammen

I Hordaland og Rogaland ble det i anledning den internasjonale «holocaust»-dagen satt opp banner med teksten «Holocaust er en bløff!» og samtidig avfyrt grønne røykgranater. På videregående skoler ble det satt opp plakater som oppfordret ungdommen til å løsrive seg fra propagandaløgnene og heller lese sannheten på Frihetskamp.net.

Aktivister aksjonerer mot holocaustløgnen.

Les mer:
Aksjoner på «holocaust»-dagen i Rogaland og Hordaland

I Halden gjennomførte kampgruppe 103 en offentlig aksjon tidlig på morgenkvisten utenfor en videregående skole. Det ble her delt ut flyveblader som manet skoleungdommen til å engasjere seg og ta ansvar for sitt folk og fremtid. Mange var positive til budskapet.

I samtale med skoleungdommen.

Les mer:
Offentlig aksjon utenfor videregående skole i Halden

Offentlig flyvebladsutdeling ble gjennomført i Kristiansand sentrum. En mengde flyveblader ble delt ut, og samtaler ført med forbipasserende som var positive til budskapet.

I Hordaland ble det arrangert en omfattende kamphelg med fokus på trening og aktivisme. Bortsett fra produksjon av bannere, samt basisaktivisme der store mengder av flyveblad, plakater og klistremerker ble spredd utover Hordaland, så ble det også arrangert offentlig aksjon i Åsane, Bergen, etterfulgt av sosialt samvær med god mat og drikke.

Selv politiet var så heldig å få gratis flyveblad av våre aktivister i Hordaland.

Av de litt mer kreative og humoristiske aksjoner vil jeg trekke frem en fra Bergen, der Rede 3 gjennomførte en humoristisk snakkebobleaksjon med den hensikt å vekke folkets nysgjerrighet og reklamere for Frihetskamp.net.

Les mer:
Humoristisk plakataksjon i Rede 3

Andre kreative aksjoner som kan trekkes frem er gigantiske plakater som en aktivist har lagd på eget initiativ. Ved å skrive ut og sette sammen flere A4-ark har vedkommende klart å lage enorme plakater som senere har blitt hengt opp i et stort antall. Dette er bare begynnelsen lover aktivisten.

Les mer:
Gigaplakater i Sandnes
Propagandaoffensiv i Sandnes

Propaganda-offensiv og banner-aksjon ble gjennomført i en rekke byer på Østlandet. Foruten flyveblader, plakater, og klistremerker ble det også hengt opp et svært lysende banner på Da Vinci-broen i Ski som reklamerte for Frihetskamp.net.

Les mer:
Propaganda-offensiv og banner-aksjon på Østlandet

Aktivister og medlemmer fra Rede 3 gjennomførte en propagandaoffensiv, etterfulgt av to friluftsturer. En mengde flyveblader ble delt ut og klistremerker satt opp. Deretter ble det tur til Fantoft stavkirke, og fjelltur fra Eidsvåg til Fløyfjellet i Bergen.

Fantoft Stavkirke.

Les mer:
Propagandaoffensiv og to friluftsturer i Rede 3

Dette var et par eksempler på det som har blitt gjennomført i 2019. Og når det kommer til aktivisme så vil jeg til slutt trekke frem en aksjon som jeg selv var innblandet i, og som resulterte i en historisk rettssak der vi ble dømt i Tingretten for «hatefulle ytringer» etter å ha heist flagg og hengt opp tre bannere med hakekors og teksten «Vi er tilbake», den 9. april 2019. Og det spesielle med hele denne rettsaken er at det i Norge ikke er ulovlig med hakekors, og ei heller teksten «Vi er tilbake». Men i sin higer etter å få oss dømt for noe har Tingretten her unnskyldt sin dom med at det «sett i kontekst» skulle være en ulovlig handling. Saken er imidlertid anket og vil trolig komme opp på ny engang i 2020.

Tinghuset i Kristiansand.

Les mer:
Motstandsmenn dømt for «hatefulle ytringer»

Året 2019 har som sagt vært et ganske interessant år med tanke på motgang og fremgang. Det har vært et år som Motstandsbevegelsen atter engang har vist hva en er lagd for, at det er en bevegelse som uansett motgang står urokkelig, at det er en bevegelse som innehar de mest dedikerte og herda medlemmer som ukentlig, året rundt, hvert eneste år, går fremover tross all skittstorm fra jødemakt, media, politi og myndigheter. Ikke minst er det en bevegelse som har skapt ringvirkninger av håp over hele verden, en bevegelse som ses opp til, og er et forbilde for tusener på tusener av hjerter som slår i samme takt. Ja, Den nordiske motstandsbevegelsen viser vei!

Les mer:
Hva er Den nordiske motstandsbevegelsen?

Lederperspektiv #56: Vi avslutter 2019 og ser fremover til et nytt tiår

Så, mine kampfeller, året er nå 2020. Til post og gjør deres plikt for folk og rike. Vis atter en gang med stolthet hva dere er: revolusjonære nasjonalsosialister i verdens mest aktive nasjonalsosialistiske bevegelse, elsket av utallige og hatet av jødemakten. Hold fanen høyt!

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger