Et tilbakeblikk på året 2020

front
Tommy Olsen, sjef over den norske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen, oppsummerer her året 2020.

Til tross for koronasituasjonen har Den nordiske motstandsbevegelsen heller ikke ligget på latsiden i år 2020. Basisaktivisme ukentlig har gått som før, inkludert de mer spektakulære aksjoner innimellom. Jeg vil i denne oppsummeringen for år 2020 trekke frem et par eksempler på hendelser, aktivisme og arrangementer jeg synes bør få ekstra oppmerksomhet.

Som årene før har løgnmedia også i 2020 forsøkt å fremstille Den nordiske motstandsbevegelsen som en kriminell organisasjon, da ved å blant annet forsøke å koble utenforstående opp mot organisasjonen. I mai 2020 kom rettsaken til Philip Manshaus opp, der han stod tiltalt for å ha drept sin adoptivsøster og etterpå utført et mislykket angrep på Al-Noor-moskeen på Skui.

Et tidligere medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen vitnet og fortalte at Manshaus på rekrutteringsmøtet med organisasjonen fremsto som lite opplest om organisasjonens standpunkter og aktiviteter.

Les mer: Vitnet om Manshaus: «Visste lite om Motstandsbevegelsen»

Til tross for at Manshaus kun var på ett eneste rekruteringsmøte og aldri ble tatt opp som medlem i Den nordiske motstandsbevegelsen var løgnmedia tidlig ute med å forsøke å male et bilde om at han skulle være en del av Motstandsbevegelsen. Lengst i sin spekulasjon gikk journalisten Harald Klungtveit som også dette året kom ut med en mildt sagt kritikkverdig bok, en bok som vi valgte å gjennomgå i vår norske podkast Hold Fanen Høyt!.

Les mer: Harald Klungtveit og forestillingen om «Nynazister blant oss»

Motstandsbevegelsen vant rettsak i lagmannsretten i Kristiansand.

Året 2020 bød også på en smakfull seier for Den nordiske motstandsbevegelsen da tre medlemmer, inkludert meg selv, vant en historisk rettsak i lagmannsretten i Kristiansand. Til tross for at svastika ikke er ulovlig i Norge ble vi likevel tiltalt for å ha heist et svastikaflagg og satt opp tre bannere med svastika og teksten «Vi er tilbake!», den 9. april i Kristiansand. Juli 2020 ble vi dog frikjent ettersom det ikke forelå noe kriminelt i den aksjon vi hadde utført.

Les mer: Hill seier! Saken mot tre motstandsmenn skal ikke ankes til Høyesterett

Av arrangementer i 2020 ønsker jeg å ta med Nordendagene, som dette året ble holdt av Näste 2 i Sverige. Dette er et årlig arrangement hvor også sympatisører av Motstandsbevegelsen er velkommen. Norge stilte som vanlig opp og foruten taler ble det her også arrangert femkamp hvor prisen for årets nordmann gikk til den lojale aktivisten og veteranen Martin Saxlind.

Martin Saxlind blir kåret til årets nordmann 2020.

Da arrangementet er familievennlig ble det naturligvis også arrangert et eget opplegg for de aller minste med blant annet hoppeslott og navngiverseremoni, noe barna satt stor pris på. På markedet som har blitt en ny tradisjon ble det også muligheter for de oppmøtte å kjøpe ulike produkter av medlemmer som stilte ut sine varer.

Marked på Nordendagene 2020.

Les mer: Nordendagene 2020

Organisasjonsdagene, som tilsvarer de gamle Aktivistdagene, bød på sjefsskifter, HMF og internkultur. En rekke nyheter ble avslørt, samtidig som interessante foredrag ble holdt. Organisasjonsdagenes tema var «En enhet av jern», med henblikk på Corneliu Codreanus kjente sitat.

Simon Holmqvist var konferansier.

På grunn av koronakrisen valgte Den nordiske motstandsbevegelsen dette året å ha en digital 1. mai-feiring med 1. mai-taler og mye annet, fremfor store demonstrasjoner som man har arrangert tidligere.

Les mer: Motstandsbevegelsen sendte 1. mai-spesial

En pan-nordisk aksjon til ære for den nordiske arbeider ble natt til 1. mai 2020 gjennomført i flere byer, i alle nordiske land. På Frihetskamp ble det løpende oppdateringer med bilder.

Les mer: 1. mai-aktivisme over hele Norden – OPPDATERT 16:12

Større arrangement ble dette året utsatt i Norge som følge av koronarestriksjoner, hvor da mindre arrangement i stedet ble holdt. På Østlandet ble det blant annet julebord kombinert med fellesaksjoner som ble svært godt mottatt av forbipasserende bilister som tutet og viste tommel opp. Medlemmenes kunnskaper ble også testet, hvorpå premie ble utdelt til vinnerne. Det ble ellers god mat og drikke, samt en tur ut i naturen hvor man besøkte et gammelt fort som ble anvendt under andre verdenskrig.

Kombinert aktivisme og julebord på Østlandet.

Les mer: Julebord på Østlandet 2020

I august 2020 ble det arrangert tur til Rogaland der det ble slått opp en teltleir hvor man grillet, badet og hygget seg. Foruten diverse utflukter for å se på minnesmerker og historiske plasser ble det også satt av tid for fiske og skyting med pil og bue.

Motstandsbevegelsen på tur i Rogaland.

Les mer: Motstandsbevegelsen på tur i Rogaland

Av spektakulære aksjoner vil jeg først nevne en felles opplysningsaksjon vi hadde rundt jødisk omskjæring og ritualer på den jødiske høytiden Yom kippur. I Bergen aksjonerte de blant annet utenfor Haukeland sykehus hvor de hadde stilt ut noe som skulle ligne et operasjonsbord med blod og plakater med bilde av et gråtende barn og teksten «Omskjæring er barnemishandling!».

Folkeopplysning rundt jødisk omskjæring ved Haukeland sykehus i Bergen.

I Oslo stilte aktivister og medlemmer seg utenfor den jødiske synagogen hvor det ble delt ut løpesedler som informerte om jødenes egne ritualer. Aksjonen gikk deretter videre til den israelske ambassade hvor de ble oppsøkt av en jødisk mann som dro frem kjønnsorganet sitt og fortalte at han jobbet med barn.

Jøde tar frem kjønnsorganet sitt.

Opplysningsarbeidet skapte en enorm mediapublisitet og ikke uventet skrek jødene verden over ut om «antisemittisme», det til tross for at alt som stod på løpesedlene og plakatene var deres egne tekster og ritualer.

Les mer: Opplysningsarbeid rundt jødisk omskjæring og pan-nordisk aksjon på Yom Kippur
Les mer: Under Yom Kippur: Jøde tar frem penisen og forteller at han jobber med barn
Les mer: Jøden Ervin Kohn gråter krokodilletårer i media – nordmenn har bedrevet opplysningsarbeid

I anledning «holocaustdagen» gjennomførte Motstandsbevegelsen i 2020 en folkeopplysningskampanje over hele Norge. Et stort antall plakater som informerte om at holocaust er løgnpropaganda ble hengt opp over hele Norge.

Les mer: Folkeopplysningskampanje mot «holocaust»-bløffen over hele Norge

I 2020 ble det også gjennomført en rekke Dresden-aksjoner i tidsperioden 13. – 15. februar, som var dato for da de allierte terrorbombet sivile i den tyske byen Dresden. Terrorbombingene av Dresden er ett av mange eksempler på de alliertes krigsforbrytelser under andre verdenskrig.

Dresden-aksjoner i Norge.

Les mer: Dresden-aksjoner over hele landet

På Sørlandet ble det i februar 2020 arrangert en aksjonshelg hvor aktivister og medlemmer fra Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte flere aksjoner i ulike byer på Sørlandet.

Aksjonshelg på Sørlandet.

Et humoristisk innslag under aksjonshelgen fant sted i Grimstad der medlemmene ble oppsøkt av en krenket globalist som fortalte at han stammet fra apene i Afrika.

Krenket halvape fra Afrika?

Aksjonshelgen avsluttet deretter med en aksjon mot SAS’ antiskandinaviske reklame, på Kjevik flyplass i Kristiansand. Det ble her delt ut flyveblader inne på flyplassen, og utenfor ved inngangen ble det gjennomført en banneraksjon, samt flyvebladutdeling. Helt avslutningsvis ble det hengt opp banner ved innkjørselen til flyplassen.

Respekter Skandinavia! Boikott SAS!

Les mer: Aksjonshelg på Sørlandet

Offentlig aksjon i Sarpsborg.

I kjølvannet av det tragiske knivdrapet som fant sted i Sarpsborg, juli 2020, hvor en somalier gikk berserk med kniv og drepte en eldre kvinne, samt skadet to andre kvinner, valgte Den nordiske motstandsbevegelsen å utføre en offentlig aksjon på torvet i Sarpsborg. Aksjonen gikk rolig og fredelig for seg og det ble mange hyggelige samtaler med forbipasserende.

Les mer: Offentlig aksjon i Sarpsborg

I 2020 ble det også gjennomført en felles kreativ skiltaksjon hvor Motstandsbevegelsens nettsider fikk pryde landets skilter. En symbolsk handling om at alle veier leder til Den nordiske motstandsbevegelsen.

Alle veier leder til Den nordiske motstandsbevegelsen!

Les mer: Kreativ skiltaksjon – Alle veier leder til Den nordiske motstandsbevegelsen

Andre kreative aksjoner som bør få en plass i denne årsrapporten er en propagandaoffensiv som ble gjennomført i flere byer rundt om i Norge. Også her var skilt en del av aksjonen.

Skilt mot flerkultur.

Egenproduserte skilt som advarte mot flerkulturen og fare for voldtekt ble satt opp langs veier og i tettbygde steder der hvor det passet seg.

Les mer: Kreativ propagandaoffensiv

Banneraksjon mot homolobbyen og pedofili.

Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte i 2020 flere banneraksjoner, deriblant en aksjonshelg for alle Reder hvor tema var «La barna være! Knus homolobbyen!». Aksjonen rettet seg mot homolobbyen, som er en samlebetegnelse på alle de organisasjoner og aktører som aktivt arbeider for å fremme kulturmarxisme i samfunnet, og som har klare koblinger til pedofili.

Les mer: En helg med banneraksjoner

På Østlandet gjennomførte Motstandsbevegelsen en banneraksjon over E6 ved Moss. Aksjonen ble godt mottatt av bilister som tutet og viste tommel opp, og kun et fåtall viste finger.

Les mer: Banneraksjon på Østlandet

I Bergen ble det gjennomført banneraksjon med teksten «Leve nasjonalsosialismen!». Også denne aksjonen ble godt mottatt av bilister som viste sin støtte, da ved å tute og gi en god gammel nordisk hilsen med rak høyre arm.

Fornøyde bilister tutet og ga rak høyrearm.

Les mer: Banneraksjon i Bergen

Av storoffensiver kan det blant annet nevnes en i Rogaland, hvor også Vidkun Quisling fikk en aldri så liten gratulasjon på sin fødselsdag den 18.juli.

Les mer: Storoffensiv i Rogaland – en gratulasjon til Quisling på hans fødselsdag

Lignende gratulasjon fikk også den tyske nasjonalsosialisten Adolf Hitler på sin fødselsdag den 20.april.

En enorm plakat ble satt opp i Rogaland, en hyllest til Adolf Hitler på hans fødselsdag.

Les mer: Til ære for Adolf Hitler på hans fødselsdag

Som et motsvar til det voldelige «Black lives matter», som i 2020 fikk en oppblussing etter at den hyperkriminelle afrikaneren George Floyd døde under en politiarrestasjon, ble det i Norge gjennomført flere «White lives matter»-aksjoner, et budskap som også trigget venstreekstremisten Freddy Øvstegård fra partiet Sosialistisk Venstreparti (SV). Til Dagbladet fortalte han blant annet at budskapet er «ekstremt».

SV-politiker Freddy Øvstegård trigget over budskapet «White lives matter».

Les mer: Budskapet «White Lives Matter» trigger SV-politiker
Les mer: Plakat-offensiv på Østlandet – «White Lives Matter»

På Vestlandet ble det blant annet gjennomført en storoffensiv i Bergen kommune der et stort antall flyveblader mot globalismen ble delt ut i postkasser, samt at en god del plakater, både store og små, ble hengt opp på passende steder. Noe av budskapet var «White lives matter» og henvisning til mordet på svensken Tommie Lindh. Lindh ble drept natt til søndag 10. mai ettersom han stod i veien for Abubaker Mohamed som da hadde planer om å voldta venninnen til Lindh. Venninnen ble rett etter mordet voldtatt av Mohamed.

Les mer: Storoffensiv i Bergen

En annen offensiv som bør få plass i denne årsrapporten for 2020 er en som ble gjennomført i Kristiansand. Den 21. juli gjennomførte Motstandsbevegelsen en offensiv der et stort antall plakater med ulik budskap ble hengt opp. Aksjonen skapte mediapublisitet ettersom det dagen etterpå visstnok var 22. juli, og da 9 år siden daværende sionist og frimurer Anders Behring Breivik tok turen til Utøya. Til tross for at Breivik aldri har vært medlem av, eller hatt noen tilknytning til Motstandsbevegelsen valgte Maren Karina Jakobsen (datter av AP-politiker Trond Henry Blattman) likevel å dra Breivik-kortet i lokalavisen.

Offensiv i Kristiansand.

Les mer: Offensiv gjennomført i Kristiansand – Maren drar Breivik-kortet

Motstandsbevegelsen gjennomførte dette året flere aksjoner mot globalistenes krigføring i Midtøsten, en krigføring som igjen har ledet til masseinnvandringen til Europa. Budskapet om fred trigget AP-politiker Elin Maria L’Estrange som valgte å gå ut i lokalavisen og dra Breivik- og «holocaust»-kortet.

Les mer: Ap-politiker støtter krig i Midtøsten – reagerer sterkt på de som ikke støtter krig for Israel
Les mer: Motstandsbevegelsen aksjonerte mot Israel-kriger og globalisme

Et år preget av koronarestriksjoner og myndighetenes oppmuntring til å la seg vaksineres ledet også til aksjoner der vi informerte om at vaksinene ikke er ferdig uttestet. Foruten nettadressen til Frihetskamp har plakatene også en QR-kode som leder til en samleside om Koronaviruset.

Aktivisme i Sarpsborg.

Eksempel: Opplysningsarbeid i Kristiansand: Covid-19
Eksempel: Covid-19 plakater på Kuland

Foruten gateaktivisme har Motstandsbevegelsen også arbeidet med en god del andre ting. Eksempelvis har våre nettsider vært under konstant utvikling, og ikke minst fortjener våre skribenter en stor takk for sitt arbeid med å få ut nyheter og skrive artikler. Vår norske podkast Hold Fanen Høyt!, hvor jeg selv medvirker, har i 2020 også utviklet seg og gått fra å sende ett avsnitt i måneden til å sende ett hver uke.

En god del turer ut i skog og mark har i 2020 også blitt arrangert. Alt fra de mer avslappende turer til de mer krevende. For en motstandsmann som hver eneste uke, året rundt, gjør en innsats i kampen mot globalismen er naturen spesielt viktig for å kunne koble av og lade batteriene, for igjen vende tilbake til frontlinjen.

Vi er nå allerede inne i et nytt år og som året før vil dette også by på svette, blod og offer, og ikke minst kreve av hvert medlem troskap, ære og styrke. Et nytt år dedikert til kampen for et fritt og forent Norden.

Er du ikke allerede medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen så ta steget allerede i dag, søk medlemskap og finn din plass, enten det er bak kulissene eller i frontlinjen. Alle kan vi bidra med noe!

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger