Et tilbakeblikk på året 2021

dvsv
Tommy Olsen, sjef over den norske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen, oppsummerer her året 2021.

Som i alle år Den nordiske motstandsbevegelsen har vært tilstedeværende i Norge har våre norske medlemmer også i 2021 jevnlig bidratt til kampen ved å blant annet utføre aktivisme ukentlig, året rundt. Således har Den nordiske motstandsbevegelsen fortsatt å være den desidert mest gateaktive nasjonalsosialistiske bevegelse som finnes i Norden, ja, kanskje i hele verden.

Jeg vil i denne oppsummeringen trekke frem enkelte eksempler på hva våre medlemmer har gjennomført og stilt opp på av ulik aktivisme og arrangementer i 2021. Ettersom det er en god del aktivisme som er blitt gjort vil jeg på forhand beklage om det er enkelte aktivisme jeg i denne oppsummeringen har glemt å ta med, men som absolutt burde fått en plass her.

Fredrik Vejdeland taler på Nordendagene 2021. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Det årlige arrangementet Nordendagene ble i 2021 holdt i Västmanland, Sverige, av det svenske Näste 8. Nordendagene er et familievennlig arrangement som er åpen for både medlemmer og sympatisører, såvel gamle som barn. Lik tidligere år var det også i 2021, til tross for koronarestriksjoner, norsk tilstedeværelse, hvorpå nordmennene blant annet fikk prøve seg i femkamp som innebar forskjellige disipliner som eksempelvis lagbryting, rugby, slegge, stafett, knivduell, og ikke minst heftige boksekamper.

Boksekamp på Nordendagene. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Foruten en rekke taler, god mat og det sosiale, var det også dette året lagt opp til ulike aktiviteter for barn, noe de mange barna som var tilstede virkelig satte stor pris på.

En tradisjon ved Nordendagene de seneste årene har vært et nokså omtykt marked. Blant ting som ble solgt var blant annet bøker, musikk, romdekorasjoner, klær, smykker, NS -antikviteter, honning, leker, frisørtjenester og mye mye mer. Motstandsbevegelsen er godt i gang med å skape en kultur for egenproduksjon og intern handel.

Marked på Nordendagene 2021. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Nordendagene 2021

Organisasjonsdagene er et annet årlig arrangement som kun er åpen for medlemmer. Året 2021 ble Organisasjonsdagene arrangert i Småland, Sverige, av det svenske Näste 7. Parolen for dette året var «Seier i valgkampen!».

Simon Lindberg forklarer parolen «Seier i valgkampen!». Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

I en tale forklarte Motstandsbevegelsens leder Simon Lindberg hva han mener med parolen «Seier i valgkampen!» – at uansett hvor mange stemmer organisasjonen får eller ikke får, og selv om organisasjonen stiller opp i det hele tatt eller ikke, vil organisasjonen uansett komme til å ses og høres, spre sine ideer og rekruttere nye medlemmer og derfor seire i valgkampen. 

Dagens siste tale var fra Sebastian Elofsson. Talen var veldig kraftfull og ble godt mottatt av de øvrige medlemmer. Elofsson forklarte sitt syn på lojalitet og pliktfølelse, æren i å fortsette kampen tross virkelig underposisjon og stoltheten i å aldri vike seg. Han forklarte også utførlig forskjellene mellom nasjonalsosialismen og det liberale demokratiet, samt hvorfor den nasjonale sosialismen på alle punkter både skiller seg fra og overgår marxismen.

Sebastian Elofsson. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Foruten andre taler, samt nyheter og informasjon fra riksledelsen, ble det satt opp ulike workshops hvor deltakere kunne få spesialopplæring innen blant annet fotoredigering, nyhetsrapportering, bokføring, repellering, med mere. Det ble under helgen også arrangert bokseturnering og gymnastikk, samt delt ut utmerkelser til medlemmer som har fortjent det.

Les mer: Organisasjonsdagene 2021

Den nordiske motstandsbevegelsen holdt i 2021 en pan-nordisk aksjon på 1. mai, til ære for den nordiske arbeider. Under parolen «Hvite arbeidere bygget dette land – hvite arbeidere kan ta tilbake dette land!» ble det utført aktivisme i en rekke byer og tettsteder i Norden. Til eksempel ble rundt 30 steder i nesten 20 ulike byer besøkt med bil og henger eller lastebiler, som foruten å vise bannere også spilte en forhåndsinnspilt tale fra organisasjonens leder Simon Lindberg.

En god del 1. mai plakater og bannere ble satt opp i en rekke byer i de nordiske land, og som manet den nordiske arbeider til å ta tilbake sitt fedreland fra globalister og rasefremmede som er i ferd med å ødelegge hvite nasjoner.

Hvite arbeidere bygde dette land! Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Den nordiske motstandsbevegelsens 1. mai 2021

Med tanke på det pågående anti-hvite drevet som eskalerte til nye høyder via «Black Lives Matter» og jødisk media i 2020, etter at den kriminelle afrikaneren George Floyd døde, har Den nordiske motstandsbevegelsen også i 2021 gjennomført en rekke aktivisme med budskapet om at hvite liv betyr noe.

Og den 9. august, på «urfolksdagen» utførte Motstandsbevegelsen en pan-nordisk aksjon på initiativ av den britiske nasjonale organisasjonen Patriotic Alternative, som oppfordret alle hvite verden over til å aksjonere for «White Lives Matter».

Norske medlemmer aksjonerte for «White Lives Matter» på urfolksdagen. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

I Norge ble det også satt opp minnesmerker for alle «de ansiktsløse ofre for flerkulturen» som aldri ble gitt noen statue eller oppmerksomhet av myndighetene. Det i stor kontrast til de få rasefremmede som ytterst sjeldent har blitt drept, eller påstått drept, av hvite.

14 hvite roser ble lagt ut i et hav av blod, og en lapp med teksten «fikk aldri en statue» ble festet på hver og en av dem. Et skilt med teksten «Et minnesmerke for de ansiktsløse ofre for flerkulturen» ble satt opp ved siden. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Urfolksdagen feiret med aktivisme i hele Norden og verden

I 2021 husket man også på å hedre minnet av Tommie Lindh, som den 10. mai 2020 ble drept av Abubaker Mohamed. Tommie Lindh sto i veien for Mohameds planer om voldtekt av Lindhs venninne. Idet Lindh lå døende i en blodpøl på badet tvang Mohamed Lindhs venninne inn på soverommet og der voldtok henne.

Plakater med budskapet «White Lives Matter» fikk også mediaoppmerksomhet i Norge ettersom enkelte rasefremmede og venstreorienterte lot seg trigge av budskapet, og det samtidig som de helt sikkert hyller BLM. Eksempelvis uttalte AP-politiker og ordfører i Gran kommune, Randi Eek Thorsen, at «det knytter seg i magen» når hun hørte om budskapet, og smørte på med ord som «ekstremisme» samtidig som hun i kjent AP-stil trakk frem «Breivik-kortet».

Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: At hvite liv betyr noe «knytter seg i magen» hos AP-ordfører

I september 2021 var det politisk valg i Norge og fremfor å stemme på folkforrædere som har solgt fedrelandet, forherliger rasefremmede og behandler nordmenn som annenrangs borgere i eget land valgte Den nordiske motstandsbevegelsen å gjennomføre en aldri så liten snakkeboble-aksjon for å belyse hva politikerne i dag tenker.

Folkeforrædere når de er ærlige. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Valgaksjon «politikere snakker fra hjertet»

En rekke aksjoner mot folkeforrædere har blitt utført under året 2021, deriblant flyveblads- og avsperringsaksjoner hvor norskfiendtlige institusjoner symbolsk har blitt avsperret med Motstandsbevegelsens sperreband og plakat som forklarer.

Kommunistpartiet Rødt avsperret og plakat med utdrag fra punkt 9 i Motstandsbevegelsens politiske program er hengt opp. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Aksjonsdag i Bergen: Propagandadistribusjon og avsperringer

I 2021 har Den nordiske motstandsbevegelsen arrangert en rekke sammenkomster i Norge, hvor både medlemmer og sympatisører har deltatt. Eksempelvis inntok Motstandsbevegelsen Setesdal et par dager hvorpå flere hytter ble leid for formålet. Aktiviteter og turer ble arrangert for både store og små, og når man var ferdig for dagen ble det å slappe av og slå av en prat, og ikke minst spise god mat etterfulgt av kaker med Motstandsbevegelsens logo.

Motstandsbevegelsen inntok Setesdal. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.
Marsipankake med Motstandsbevegelsens logo. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Den nordiske motstandsbevegelsen inntok Setesdal

Ved Hamar arrangerte Rede 1 en samling for medlemmer hvor man hygget seg på hytte, sto på ski, og naturligvis utførte litt aktivisme. Ved trafikkerte E6 gjennomførte medlemmene en banneraksjon med budskapet «For et fritt og forent Norden!». Ikke uvanlig anvendte man seg også her av grønne røykgranater for å vekke oppmerksomheten til forbipasserende bilister, som stort sett tutet og vinket i enighet.

For et fritt og forent Norden! Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: For et fritt og forent Norden! – Banneraksjon ved Hamar

Turer i skog og mark har alltid vært populært blant sunne nasjonalsosialister, og ikke minst er det bra for å kunne koble av fra flerkultur og bylivet og «lade opp batteriene» før en ny uke med innsats i kampen. Som tidligere år ble det også i 2021 arrangert en rekke turer ut i skog og mark, til tider kombinert med månedsmøter og hvor medlemmer også har overnattet i naturen, fisket og hygget seg med samtaler og mat fremfor bålet.

Homolobbyens flagg varmer godt i kulden. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.
Fjelltur og månedsmøte i Hemsedal. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Av offentlige aksjoner i 2021 vil jeg trekke frem en hvor medlemmer fra Rede 1 på Østlandet gjennomførte både offentlig aksjon og offensiv med flyveblader i Sarpsborg. Aksjonen besto av en offentlig aksjon utenfor blant annet Borg storsenter og nærliggende områder i Sarpsborg, i tillegg til at det ble plassert ut en rekke flyveblader i området.

Offentlig og offensiv i Sarpsborg. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Årsavsluttende flyvebladsutdeling i Sarpsborg

Ettersom Den nordiske motstandsbevegelsen er en nordisk organisasjon er det ikke uvanlig at man samarbeider med organisasjonskamerater på kryss av grensene i Norden. Norske medlemmer bidrar gjerne med hjelp hos eksempelvis våre svenske organisasjonskamerater og vice versa. Et eksempel fra 2021 var da det norske Rede 1 i oktober slo seg sammen med svenske Näste 2 for å bedrive offentlig aktivisme nær grensen, nærmere bestemt Nordby Shoppingcenter og Svinesund. Med Motstandsbevegelsens faner og bannere stilte man seg opp og delte ut flyveblader til både nordmenn og svensker som var på handletur.

Offentlig aksjon ved svenskegrensen. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Doble aktiviteter ved svenskegrensen

I 2021 ble det også utført en rekke offensiver i Norge, det vil si aktivisme som overgår normal basisaktivisme med tanke hvor mye av budskapet som har blitt spredd og da gjerne over et større område. Jeg vil her trekke frem et par eksempler.

Eksempelvis kan det nevnes at medlemmer fra Rede 3 i mars samlet seg i Bergen sentrum og tapetserte byen med Motstandsbevegelsens propaganda.

Propagandaaksjon i Bergen sentrum. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Storstilt propagandaaksjon i Bergen

I februar 2021 utførte medlemmer fra Red 1 flere plakatoffensiver i Oslo og Moss, hvor også en mindre konfrontasjon med en hysterisk kvinne oppstod. En god del ulike plakater ble anvendt for å tapetsere byene med Motstandsbevegelsens budskap.

Gjennom kamp til seier! Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Rede 1: Dobbel plakataksjon i Oslo og Moss

En rekke offensiver som informerte om homolobbyens kobling til pedofili, samt deres agenda, ble også gjennomført i 2021. Den nordiske motstandsbevegelsen var i Norge de første som virkelig gjennomskuet homolobbyen og som da tok opp kampen mot den kulturmarxistiske og pedofile bevegelsen, og det i en tid hvor selv mange nasjonalister lot seg lure. Til tross for at det var nokså stormfullt å vise motstand mot en bevegelse som hos mange ble ansett å stå for kjærlighet gikk Motstandsbevegelsen likevel i strupen på homolobbyen og bedrev intensiv folkeopplysning for å vekke folket, et arbeid vi i dag ser har høstet frukter da alt flere mennesker nå forstår hva deres virkelige agenda er.

Plakat som informerer om homolobbyens kobling til pedofili. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Offensiv mot «regnbuedagene» i Bergen

Den norske nasjonalsosialistiske podkasten Hold Fanen Høyt!, som jeg selv medvirker i, hadde i avsnitt 41 tema om homolobbyen, og hvor man da forklarte nærmere hvorfor vi i Den nordiske motstandsbevegelsen har tatt opp kampen mot homolobbyen. Avsnittet kan høres nedenfor:

En spektakulær aksjon som jeg ønsker å trekke frem i denne oppsummeringen, og som også skapte en god del oppmerksomhet i 2021, var en symbolsk lynsjing av en pedofil i Bergen. For å tydeliggjøre vårt syn på pedofile, samt belyse homolobbyens kobling til pedofili, ble en dukke laget og hengt ned fra en bro ved Flesland flyplass. Dukken ble kledd med homolobbyens regnbueflagg og påsatt en plakat med teksten pedofil. En annen detalj verdt å nevne var at den nordiske homolobbyens grunnlegger Axel Axgils ansikt ble anvendt som dukkens ansikt. Axel Axgil og hans homofile samboer Eigil Axgil var begge straffedømte pedofile.

Les mer: «Pedofil» lynsjet i Bergen

En hel uke med offensiver mot den dekadente homolobbyen ble i 2021 gjennomført i flere byer i Norge, og det samtidig som det såkalte «Pride» ble arrangert, hvor halvnakne homofile og pedofile marsjerer sammen under slagord som «love is love». Foruten en massiv folkeopplysning i form av plakater og flyveblad i postkasser ble også homolobbyens regnbueflagg konfiskert og brent.

Kamp mot homolobbyen. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Kamp mot dekadanse og antikultur

Av andre litt mer spektakulære aksjoner i 2021 kan også nevnes en konfettiaksjon som medlemmer utførte inne på kjøpesenteret «Galleriet» i Bergen. Konfetti med nettadressen til frihetskamp.net regnet ned fra øverste etasje og spredte seg i alle etasjer nedover.

Konfetti regner ned. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Propagandaregn i Bergen

En rekke kreative aksjoner har blitt gjennomført i 2021 og jeg vil her trekke frem enkelte av dem. En av dem som kanskje fikk mest medieomtale var en fellesaksjon mot enkelte serveringssteder. Det norske mattilsynet startet i januar 2016 et smilefjes-tilsyn på kaféer og restauranter i hele Norge. Hensikten med smilefjes-tilsynet er å gjøre det enklere for forbrukerne å velge trygge serveringssteder. En plakat henges synlig på serveringstedet som enten viser et smilefjes eller et surt fjes, alt ettersom hvor bra eller dårlig standarden er. Den nordiske motstandsbevegelsen fulgte eksempelet og gjennomførte en aksjon mot serveringssteder som man mener faller langt under nordisk standard.

En utenlandsk-eid kebab-sjappe i Kristiansand falt langt under nordisk standard. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Tilsynsresultat – under nordisk standard!

I mars 2021 ble det utført en fellesaksjon hvor man kledde skilt med Motstandsbevegelsens ulike nettadresser, flere steder i Norge. Dette ble første gang gjennomført i 2020 og har den symbolske betydningen: alle veier leder til Den nordiske motstandsbevegelsen! Hvilket betyr at til syvende og sist vil folket innse at den eneste løsning er Den nordiske motstandsbevegelsen, samt at Motstandsbevegelsen er å finne her og der.

Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Skiltaksjon med nettadresser

På grunnlovsdagen 17. mai gjennomførte Den nordiske motstandsbevegelsen en plakatoffensiv i flere norske byer. Medlemmer tapetserte byer i Norge med en egnet plakat for dagen hvor det opplyses om at grunnloven ikke er komplett uten grunnlovens paragraf 2, også kalt «jødeparagrafen». Jødeparagrafen var en videreføring og innskjerpelse av restriksjonene mot jøders adgang til riket, sammenliknet med tiden før 1814.

Grunnloven er ikke komplett uten grunnlovens paragraf 2. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les også: Grunnloven er ikke komplett uten paragraf 2

På «holocaust»-dagen 27. januar gjennomførte Den nordiske motstandsbevegelsen en pan-nordisk folkeopplysningskampanje i en rekke byer og tettsteder i hele Norden, som rettet søkelyset på en av de største løgnene i vår tid: nemlig «holocaust»-bløffen som nærmest har blitt religion for den systemtroende og ikke-granskende. Passende plakater og bannere ble satt opp og opplysende artikler ble publisert på organisasjonens nettsider.

«Holocaust» er big business. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Motstandsbevegelsen rettet søkelyset mot «holocaust» – en bløff!

Tradisjon tro gjennomførte Den nordiske motstandsbevegelsen også i 2021 en minneaksjon for å opplyse om de alliertes krigsforbrytelse og folkemord på sivile i Dresden 1945, det virkelige holocaust, som betyr brennoffer. Globalistenes terrorbombinger av sivile mål var så massiv og intensiv at en orkan av ild og hete, en ildstorm, oppsto i byens sentrum. I byens utkanter begynte gatene å smelte og de som forsøkte å flykte ble sittende fast i asfalten og døde en fryktelig smertefull død mens deres hud ble brent til aske på den glødende bakken.

Vi må aldri glemme! Det virkelige holocaust. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Minnesaksjon mot folkemordet i Dresden 1945

Nok en kontroversiell aksjon, kanskje mest i Norge, var en aksjon som ble gjennomført natt til søndag 24. oktober. På Vidkun Quislings dødsdag ble hans minne hedret med plakater og bannere med pålydende tekst: «Elsket sitt land og sitt folk mer enn sitt liv» hvilket er et sitat fra Quislings kone Maria Quisling. Av globalistene blir Quisling omtalt som landssviker, men for de som vet bedre kjempet Quisling mot de norskfiendtlige krefter som dessverre vant krigen og som helt siden, med sin politikk, har styrt Norge mot forfall.

Quisling var ingen landssviker. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.
Banneraksjon i Rede 3. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Motstandsbevegelsen hedret Vidkun Quisling

Natt til 20. april ble heller ikke nasjonalsosialisten Adolf Hitler glemt. Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte på Hitlers fødselsdag en folkeopplysningsaksjon hvor passende plakater ble hengt opp og opplysende artikler om Hitler ble publisert på frihetskamp.net.

Plakat med teksten: Les sannheten om Adolf Hitler på frihetskamp.net. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Rede 3: Folkeopplysning om Adolf Hitler

En god del aktivisme rettet mot koronavaksinen og myndighetenes koronapolitikk har blitt gjennomført i 2021, i store deler av Norge. Deriblant har det blitt satt opp plakater som informerer om at koronavaksinen ikke er ferdig gjennomtestet, men likevel ønsker systemet deg vaksinert.

En god del plakater med info om koronavaksinen har blitt satt opp i Norge. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Også noen litt mer humoristiske plakater som på en sarkastisk måte gjør narr av systemets koronapolitikk har blitt distribuert i 2021.

Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Plakataksjon mot myndighetenes eksperimentelle koronavaksiner

I avsnitt 79 av podkasten Lederperspektiv forklarte Motstandsbevegelsens leder, Simon Lindberg, organisasjonens standpunkt vedrørende koronavaksinen og systemets koronapolitikk.

Som følge av at den danske regjering, med fagforbundenes godkjenning, i desember 2021 tok en beslutning som innebærer at arbeidsgivere i Danmark gis rett til å stille krav til sine arbeidere om vaksinasjon eller regelmessige negative tester for å kunne beholde jobbene sine, gjennomførte Den nordiske motstandsbevegelsen en pan-nordisk støtteaksjon til danske arbeidere. Danske ambassader ble oppsøkt i hele Norden hvorpå plakater ble satt opp, taler ble holdt og flyveblader delt ut til forbipasserende.

Motstandsbevegelsen aksjonerte utenfor den danske ambassade i Stockholm. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.
Plakat: «Den danske regjering spytter på arbeiderne gjennom sitt krav om koronapass for fortsatt ansettelse». Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Støtteaksjoner for danske arbeidere i flere nordiske storbyer

En god del aktivisme for å gjøre folk oppmerksom på Den nordiske motstandsbevegelsens politikk er gjennomført i 2021. Forskjellige flyveblader er blitt anvendt og distribuert i postkasser rundt om i Norge. På frihetskamp.net er det også opprettet en egen samleside som gjør det lettere for leserne å bli kjent med bevegelsen og vår politikk.

Flyveblad med vår politikk. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Også banneraksjoner for å reklamere for frihetskamp.net er blitt gjennomført i 2021. Her en banneraksjon som ble utført på en bro over E39 ved Flesland flyplass.

Banner over E39 ved Flesland flyplass. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Aksjonsdag i Rede 3

I 2021 har medlemmer i Den nordiske motstandsbevegelsen også passet på å reklamere for den norske podkasten Hold Fanen Høyt! ved å henge opp plakater i flere norske byer. Podkasten har blitt godt mottatt av både norske, svenske og danske lyttere, eller de som i det hele tatt forstår norsk, og tar for seg alt fra aktuelle nyheter, tema, intervjuer, med mere.

Aktivisme for podkasten Hold Fanen Høyt!. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

I slutten av året husket man også på å ønske vårt folk en god hvit jul, hvor da bannere med en hilsende julenisse ble produsert og hengt opp. Her en banneraksjon over en trafikkert vei på Vestlandet.

Vi ønsker deg en god hvit jul. Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Juleaksjon i Rede 3

Ettersom våre aktivister ukentlig, året rundt, bedriver aktivisme er det lik tidligere år også utført en hel del basisaktivisme i 2021. Jeg vil her trekke frem to tilfeldige av disse som jeg synes er en bra avslutning på denne oppsummeringen, og ikke minst en oppmaning til deg som kanskje enda ikke har engasjert deg aktivt i kampen for et fritt, hvitt og forent Norden.

I Alver kommune delte medlemmer ut flyveblad med oppmaning om å ta tilbake makten fra globalistene.

Ta tilbake makten fra globalistene! Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Basisaktivisme i Alver

Rede 2 delte i mars ut flyveblader på Grim i Kristiansand som informerte om at revolusjonen begynner med deg, det vil si at kampen for et fritt Norden også avhenger av deg og ditt bidrag. Forblir vårt folk passive og lar folkeforrædere og rasefremmede styre kursen uimotsagt, vil fremtiden til kommende hvite generasjoner se aldeles mørk ut. Med dette sagt håper jeg at også du som enda ikke har tredd frem og tegnet et medlemskap i Den nordiske motstandsbevegelsen, gjør nettopp dette i det nye året 2022.

Revolusjonen begynner med deg! Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer: Flyveblad på Grim

Engasjer deg du også! Søk medlemskap i Den nordiske motstandsbevegelsen HER.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger