Et tilbakeblikk på året 2022

NordicFlags2
Tommy Olsen, sjef over den norske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen, oppsummerer her året 2022.

Vi har nå gått over i et nytt år og jeg vil i den anledning oppsummere året som har vært ved å trekke frem enkelte arrangementer, hendelser og aktivisme som er blitt utført i 2022. Kanskje er det slik med dere også at man ved oppsummeringen hvert år blir noe overrasket over hvor mye Den nordiske motstandsbevegelsen faktisk har klart å gjennomføre i løpet av et år. Ja, kanskje har man glemt enkelte ting eller trodd at det ble gjennomført året før.

Jeg vil i denne oppsummeringen naturligvis ikke trekke frem absolutt alt som er blitt gjort i år 2022, men da forsøke å hente frem iallfall de største begivenheter, samt vise til et antall tilfeldig utvalgt aktivisme utført under dette året. Da det er en hel del vil jeg på forhand beklage om noe blir glemt og utelatt i denne oppsummeringen og som absolutt burde fått en plass her.

Den nordiske motstandsbevegelsen har stått fjellstøtt og levert ukentlig i hele 25 år og således klart å bli den desidert mest slagkraftige og relevante nasjonalsosialistiske organisasjon i hele Norden, og ikke minst et forbilde for øvrige organisasjoner som i løpet av årene har startet opp rundt om i verden, noe som også ble feiret den 2. april i Sundsvall, Sverige, hvor da et antall spesielt utvalgte medlemmer og aktivister samlet seg for å feire organisasjonens 25-års jubileum.

Motstandsbevegelsens leder Simon Lindberg holdt denne dagen en kraftfull tale om bevegelsens historie, som blant annet tok for seg ulike milepæler man har oppnådd gjennom alle årene med en iherdig kamp for det nordiske folks overlevelse. Dette forsterket erkjennelsen av hvor langt bevegelsen faktisk har kommet, hvor mye den har vokst og utviklet seg i positiv retning.

Mot slutten av talen vendte han publikums tanker mot fremtiden, der han listet opp ulike mulige utviklingsveier, utfordringer og scenarier som bevegelsen kan komme til å måtte stå overfor. Men én ting kunne vi alle være sikre på, og det er at kampen går fremover uansett hva fremtidens mørke kaster over oss, og at motstanden vil vedvare. Dette ble møtt med rungende applaus fra et oppildnet publikum!

Også spesielt denne dagen var en filmvisning holdt av Martin Engelin, og som dokumenterte store hendelser i Motstandsbevegelsens historie, år etter år. I tillegg hadde mange av klippene aldri blitt vist før. 

Les mer: Lenge leve Den nordiske motstandsbevegelsen! – 25 år med revolusjonær kamp ble feiret

Det årlige arrangementet Nordendagene ble dette året holdt i Västra Götaland, Sverige. For de av dere som kanskje ikke kjenner til alle våre arrangementer så er Nordendagene et familievennlig arrangement som er åpen for både medlemmer og sympatisører, i alle aldre. Her har man altså en gylden mulighet til å bli litt nærmere kjent med bevegelsen og dets mange medlemmer.

Et vanlig innslag på Nordendagene er konkurranser der man til slutt kårer Årets nordmann. Deltakerne ble delt inn i lag og lagene konkurrerte deretter mot hverandre i grenene stafett (med en kamerat på ryggen), dragkamp, ​​bæring av en naturstein på rundt 65 kg og til slutt hammerkasting. Vinnerlaget gikk deretter videre til finalen hvor vinnerne måtte konkurrere mot hverandre. De to med best resultater måtte til slutt kjempe om tittelen Årets nordmann i en boksekamp uten runder. Årets nordmann dette året ble Nicklas Norling fra det svenske Näste 5.

Nicklas Norling til venstre. Årets nordmann 2022.
Prisen for Årets nordmann blir delt ut av Simon Lindberg.

Ettersom Nordendagene er et familievennlig arrangement var det naturligvis også lagt opp til leker og konkurranser for de mange barn som hadde møtt opp dette året sammen med sine foreldre. Blant innslagene var Årets nordmann junior der barna konkurrerte mot hverandre i femkamp. Dette ble så avsluttet med stående applaus og en aldri så liten dragkamp som stod mellom barna og de to voksne karene Martin Saxlind og Joakim Kannisto, der barna sto seirende.

Foruten god mat og taler fremholdt av blant annet bevegelsens leder Simon Lindberg og det svenske riksrådsmedlemmet Pär Öberg, og som da handlet om det svenske valget i 2022, var det i tradisjon tro også dette året duket for et marked hvor de oppmøtte solgte alt fra selvproduserte økologiske varer, kunst, håndverk, ideologisk litteratur, utsmykninger, med mer. Og mot kvelden ble det så tid for litt folkemusikk og det sosiale.

Se video fra Nordendagene 2022:

Les mer: Nordendagene 2022

I år 2022 var det valg i Sverige og i den anledning stilte også Den nordiske motstandsbevegelsen opp i det nasjonale riksdagsvalget, samt kommunevalg i Ludvika, Munkedal, Vetlanda og Örkelljunga. Likt tidligere år deltok også medlemmer fra den norske gren i arbeidet rundt valgkampen i Sverige.

Selv om Den nordiske motstandsbevegelsen er et registrert politisk parti som stiller til valg, er man veldig tydelig på at det parlamentariske arbeidet kun er ett av mange virkemidler for å oppnå suksess på andre måter. Partiet er bare en parlamentarisk gren av en mye større organisasjon.

Vi er folket:

Verdt å nevne er at Nya Dagbladet dette året skrev en analyse der de oppfordret nasjonalister til å stemme på Den nordiske motstandsbevegelsen fremfor de mer moderate Alternativ för Sverige (AfS) og Sverigedemokraterna (SD). Dette fordi man mente at AfS og SD egentlig ikke er noe alternativ for Sverige om man virkelig ønsker å stoppe folkeutbyttet.

Les mer: Nya Dagbladet stiller spørsmål ved om AfS egentlig er et alternativ for Sverige

I forkant av Nya Dagbladets artikkel hadde Den nordiske motstandsbevegelsen utfordret AfS til debatt for å få klarhet i enkelte spørsmål som partiet var særdeles diffuse rundt, deriblant spørsmål rundt innvandring og repatriering, samt jødisk makt og folkeutbyttet. I en mildt sagt arrogant e-post vegret derimot AfS å stille opp til debatt med Motstandsbevegelsen, hvilket de naturligvis også fikk en masse kritikk for.

Les mer: Motståndsrörelsen utmanar AfS på debatt

I en artikkel med overskriften «Det er forbanna kult å være aktiv nasjonalsosialist!» kom Motstandsbevegelsens leder Simon Lindberg med en betraktning av årets intense valgkamp i Sverige. Jeg vil her gjengi et utdrag fra denne:

Det har vært et fantastisk fellesskap når man har kunnet være blant ildsjelene som virkelig ga alt for kampen nå i denne tiden. Det har vært helt utrolig å oppleve den enorme støtten vi åpenbart har blant folket. Hvis Morgan Johansson eller Annie Lööf var en flue på veggen rundt våre valgtelt eller bannere i byen, er sannsynligheten stor for at de ville emigrert til et annet land hvor folket er mer lurt og sulten på globalistisk folkeutbyttepolitikk.

Les mer:

Likt tidligere år holdt Den nordiske motstandsbevegelsen også dette året en pan-nordisk aksjon på 1. mai, til ære for den nordiske arbeider. Under parolen «Hvite arbeidere bygde dette landet – hvite arbeidere kan ta tilbake dette landet!» ble det holdt taler, torgmøter og gjennomført annen aktivisme i flere byer og tettsteder over hele Norden.

Selv deltok jeg i torgmøter i både Kongsvinger og Elverum, og spesielt artig denne dagen var at LO-pamper og kommunister i Kongsvinger så noe forskrekket ut da de returnerte til rådhusplassen etter å ha gått i tog. Vi hadde nemlig stilt oss opp på rådhusplassen hvor jeg der holdt en tale for den nordiske arbeider da de ankom stedet, og med deres aldri så lite bidrag til korpsmusikk i bakgrunnen ble det hele bare litt ekstra bra. Deres forsøk på å avbryte talen ble også kjapt konfrontert.

Rådhusplassen i Kongsvinger. LO-pamper og kommunister i bakgrunnen.

I Elverum stilte vi oss opp ved biblioteket i sentrum hvor vi her kom i snakk med både sympatisører og sinte kommunister og LO-pamper, hvor de sistnevnte så ut til å ikke helt ta innover seg at det faktisk er nasjonalsosialismen og Motstandsbevegelsen som er de som på virkelig kjemper for de hvite arbeidernes interesser, og ikke kommunismen og LO-pamper.

Som en avslutning på dagens vellykkede 1. mai-aktivisme kjørte man rundt med tilhenger dekorert med bannere og fane, til lyden av sirene. Dette tiltrakk naturligvis folkets oppmerksomhet.

Foruten torgmøter og banneraksjoner i flere nordiske byer og tettsteder, ble det også utført annen aktivisme hvor blant annet plakater med teksten «Folkefellesskap, fremfor klassekamp» ble klistret opp og flyveblader ble delt ut i postkasser og til forbipasserende.

Folkefellesskap, fremfor klassekamp!

I etterkant ble det også noe mediepublisitet rundt 1. mai-aktivismen der LO-pamper ikke uventet sutret ut over at Den nordiske motstandsbevegelsen hadde «kuppet deres dag».

Les mer: Motstandsbevegelsen feirer 1. mai – over hele Norden!

På initiativ fra britiske Patriotic Alternativ ble Urbefolkningens dag feiret over hele verden den 9. august, og Den nordiske motstandsbevegelsen var heller ikke fraværende dette året. Med budskapet «White Lives Matter» ble det utført en god del torgmøter, flyvebladsutdelinger, banneraksjoner, og annen aktivisme til ære for den hvite urbefolkningen, som de ulike land faktisk tilhører.

Aktivisme på Urbefolkningens dag – Banneraksjon på Østlandet.

Informative flyveblader som informerte om at hvite mennesker også har en verdi ble delt ut til folket og belyste problematikken rundt den orkestrerte masseinnvandringen og folkemordspolitikk som råder i dagens engang hvite samfunn.

Flotte skilt i metall ble også produsert for anledningen og skrudd opp på passende steder. Dette ble bevisst gjort på en slik måte at det for meningsmotstandere skulle være vanskelig å demontere skiltene.

Flotte skilt hengt opp på Vestlandet.

Les mer: Aktivisme i hele Norden på Urbefolkningens dag

Året 2022 har bydd på flere demonstrasjoner rundt om i Norden, og Europa forøvrig. Jeg vil her trekke frem enkelte av dem og da først og fremst den vellykkede lyndemonstrasjonen i Oslo som kom som en stor overraskelse på både innbyggere, politi, og media.

Nasjonalsosialister inntar Karl Johan.

Fra samlingsplass reiste vi med tog inn til Nationaltheatret jerbanestasjon hvor vi deretter stilte oss opp i formasjon og marsjerte opp Karl Johans gate til lyden av trommer og slagord som «leve nasjonalsosialismen». Vi spredte oss deretter ut foran Stortinget for å dele ut flyveblader til de mange mennesker som befant seg i området. Det var denne dagen ekstremt folksomt på Karl Johan ettersom det også var en rekke andre arrangementer som fant sted der.

Richard Eide til venstre og Tommy Olsen til høyre. Eide holder tale på Løvebakken foran Stortinget.

Noen av oss spaserte deretter opp til Løvebakken foran Stortinget. Der rigget vi oss opp med banner og flagg, hvorpå en tale jeg skrev ble fremholdt av Richard Eide. Talen tok for seg litt av det historiske rundt 9. april 1940, hvilke krefter som vant krigen og som helt siden har regjert Norge mot dets forfall, samt at nasjonalsosialismen til tross for å ha tapt krigen i 1945 fortsatt lever og er på full fremmarsj.

Se video fra lyndemonstrasjonen i Oslo:

I det sekstifjerde avsnittet av Den nordiske motstandsbevegelsens norske podkast Hold Fanen Høyt! snakket vi om lyndemonstrasjonen i Oslo og da politiets overreaksjon og inngripen.

Lytt til Hold Fanen Høyt! nedenfor:

Richard Eide ble i forbindelse med demonstrasjonen også intervjuet av Alternativ Media, der han ga en kort rapport om demonstrasjonen og politiets agerende.

Les mer:

Demonstrasjon mot vaksinepass. Rundt 10 000 oppmøtte i Stockholm.

I Sveriges hovedstad dominerte Den nordiske motstandsbevegelsen under en større demonstrasjon mot vaksinepass. Som Simon Lindberg uttrykte det i sin artikkel lyktes Motstandsbevegelsen med å «skape en reell oppstandelse og interesse for organisasjonen da man offisielt deltok med en delegasjon». Antallet oppmøtte var rundt 10.000 personer og ikke en eneste en viste seg negative overfor Motstandsbevegelsens tilstedeværelse, snarere tvert om. Aldri før har Motstandsbevegelsens flyveblader blir delt ut i et så stort antall og på så kort tid. Svært mange utrykte sin sympati med Motstandsbevegelsen ved å gi tomler opp, ta imot flyveblader, og/eller slå av en prat med Motstandsbevegelsens representanter på plass.

Den nordiske motstandsbevegelsen dominerte med sin tilstedeværelse, her med bannere «Nei til vaksinepass – for nordiske arbeidere», som vakte stor oppmerksomhet. Løgnmediene forsøkte i ettertid å gjøre poeng av at Motstandsbevegelsen deltok under markeringen og beskrev den som «høyreekstrem» og «nazistisk». Dette antageligvis i et forsøk på å få arrangører og øvrige deltakere til å ta avstand til Motstandsbevegelsen, men dog uten å lykkes med det.

Se video fra demonstrasjonen i Stockholm:

Les mer: Motstandsbevegelsen i massiv protest mot vaksinepass

Av andre demonstrasjoner med norsk deltagelse dette året var en lyndemonstrasjon i Danmarks nest største by Århus. Demonstrasjonen fant sted i kombinasjon med de danske Aktivistdagene. I løpet av dagen spredte demonstrasjonstoget seg over flere torg i sentrum hvor det også ble holdt torgmøter. Den da nyutnevnte redesjef Joakim Johansen holdt her taler om hvordan Århus, fra å være en stolt hvit by nå har blitt infisert av flerkultur og homolobbyisme.

Les mer: Lyndemonstrasjon i Århus

På den finske uavhengighetsdagen den 6. desember var det også her norsk deltagelse under den årlige nasjonalistmarsjen i Helsinki. Under parolen «Våkn opp Finland!» marsjerte nasjonalsosialister for folk og fedreland, mot transnasjonal materialisme, befolkningsutskiftingspolitikk og globalt forfall.

Nasjonalistmarsjen på Finlands uavhengighetsdag.

Den stadig minkende gruppe av kommunistiske motdemonstranter benyttet dagen til å markere sin motstand mot nasjonalismen, men ble fort geleidet bort av det finske politiet.

Senere samme dag var det den årlige 6/12-marsjen i Finland, og i tradisjon tro var Motstandsbevegelsens representanter også deltagende her. I fakkeltog marsjerte man flere tusen på Finlands uavhengighetsdag for å hedre fortidens frihetskjemper.

6/12-demonstrasjonen i Finland.

Les mer: Nasjonalister marsjerer på Finlands uavhengighetsdag

Det ble i år 2022 gjennomført flere offentlige flyvebladaksjoner i ulike byer og tettsteder rundt om i Norge, jeg vil her trekke frem noen av dem.

På en og samme dag inntok Motstandsbevegelsen byene Fredrikstad og Sarpsborg hvor man med faner stilte seg opp på torvene og delte ut flyvebladet «Ta tilbake makten fra globalistene!». Aktivistene ble her møtt av mange positive tilbakemeldinger og hadde en rekke interessante diskusjoner med folk som i stor grad synes at samfunnet er på vei i negativ retning og at noe må gjøres for å stoppe utviklingen.

Offentlige aksjoner i Sarpsborg og Fredrikstad.

I begge byene dukket det omsider også opp et fåtall forfjamsede meningsmotstandere som forsøkte å forstyrre aksjonen, disse ble dog fort irettesatt av aktivistene.

Da aktivistene anså seg ferdig for dagen, pakket de sammen og gikk mot bilene sine. Enkelte meningsmotstandere fulgte da etter inn til en park hvor Motstandsbevegelsen plutselig snudde om og konfronterte dem ved å rope: «Knus nazismen da!», som svar på deres repeterende slagord. Aktivistene tok så et steg mot dem og meningsmotstanderne trakk seg fort tilbake.

En hysterisk dame forsøkte å egge opp sine meningsfeller til å bråke med Motstandsbevegelsen.

Les mer: Motstandsbevegelsen inntok Fredrikstad og Sarpsborg

Nok en offentlig aksjon som jeg ønsker å trekke frem i denne oppsummeringen av 2022 fant sted ved storsenteret i Sarpsborg. Noe spesielt med denne aksjonen var at det her ble gjennomført en minnesmarkering for «de ansiktsløse ofre for flerkulturen». Aktivistene gjorde folk her oppmerksom på at hvite mennesker under flerkulturen til stadighet faller offer for rasemotivert vold med døden til følge, men dog uten å få noen statue reist og knapt nok noen oppmerksomhet av politikere og media. Dette i stor kontrast til det fåtall av rasefremmede som har blitt drept av hvite og da hedret med statue og all verdens oppmerksomhet i media verden over.

Offentlig aksjon og minnesmarkering i Sarpsborg.
Minnesmarkering for de ansiktsløse ofre for flerkulturen.

Som vanlig ble aktivistene også her møtt med overveldende positive tilbakemeldinger og kun et fåtall mennesker med absurde forestillinger matet inn av løgnmedia.

Les mer: Motstandsbevegelsen inntok Sarpsborg

På Vestlandet gjennomførte Motstandsbevegelsen også her to offentlige flyvebladsaksjoner på en og samme dag. Ved Øyane Torg i Arna stilte man seg opp med faner og delte ut en god del flyveblader til mennesker som besøkte senteret. Deretter gikk turen til storsenteret i Åsane hvor aktivister og medlemmer også her stilte seg opp ved inngangen til senteret og delte ut flyveblader.

Koronamaske, men trygg på Motstandsbevegelsen.

En god del samtaler med mennesker oppstod under de offentlige flyvebladsaksjonene i Arna og Åsane, der mange også viste sympati med bevegelsen. Andre var mer nysgjerrige og kjente kanskje ikke til bevegelsen, mens enkelte også var kritiske.

Les mer: Offentlig flyvebladsutdeling i Bergen

I løpet av 2022 er det utført flere banneraksjoner rundt om i Norge, og spesielt ved disse er den overveldende positive reaksjon man møter fra bilister som kjører forbi, tuter og viser sin sympati i form av tommel opp eller en strak arm. Dette i stor kontrast til det fåtall som på en eller annen måte viser at de er kritiske til Motstandsbevegelsen og budskapet man formidler.

Banneraksjon i Bergen.

Eksempelvis ble det utført en banneraksjon på en gangbro over E39 i Bergen der budskapet var «White Lives Matter». I løpet av aktiviteten oppstod det to konfrontasjoner med meningsmotstandere der den ene var en eldre historielærer som mente at aktivistene var helt forferdelige, og senere dukket det opp en mann og dame som, uten å kunne forklare hvorfor, mente det var fryktelig å stå for et budskap som White Lives Matter samtidig som Russland og Ukraina er i krig. Bortsett fra det var det flere mennesker som ga tommel opp og viste sin fulle støtte til budskapet.

Les mer: «White Lives Matter» – Rede 3 aksjonerte i Bergen

Banneraksjoner er også noe som alt mer har blitt vanlig å utføre i kombinasjon med eksempelvis månedsmøter eller annen sammenkomst. På Østlandet ble det eksempelvis arrangert en hyttetur på fjellet som man kombinerte med månedsmøte, skitur og fellesaktivisme der banneraksjon var inkludert.

Banneraksjon ved Elverum.

Les mer: Månedsmøte med banneraksjon

Av all aktivisme utført i 2022 er nok offensiver det som helt klart er blitt gjort mest av, da selvsagt foruten vanlig basisaktivisme. Offensiver er litt større og spektakulær aktivisme som utføres og trenger da ikke være offentlige flyvebladsutdelinger, torgmøter eller demonstrasjoner.

Til eksempel ble det utført en nasjonal offensiv på Norges grunnlovsdag og nasjonaldag den 17. mai der et stort antall plakater for anledningen ble klistret opp i flere byer og tettsteder rundt om i Norge. Budskapet man formidlet denne dagen var at grunnloven ikke er komplett uten grunnlovens paragraf 2:

Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Grunnlovens paragraf 2.

For oss har det vel blitt litt av en tradisjon på 17. mai å feire denne motstanden mot jødisk makt og norskfiendtlige virksomheter, det i stor kontrast til dagens politikere som har gjort nasjonaldagen til en flerkulturell dag der alt norsk får stadig mindre plass og hvor rasefremmede skal glorifiseres.

Klar til 17. mai.

Av plakater som ble anvendt denne dagen var det blant annet brukt sitater fra de menn som i Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 vedtok Norges Grunnlov, deriblant «grunnlovens far» Christian Magnus Falsen og Theis Jacob Thorkildsen Lundegaard.

Sitat av grunnlovens far Christian Magnus Falsen.

Motstand mot den jødiske globalismen og krigføring for okkupasjonsmakten Israel ble blant annet uttrykt ved offensiver i 2022 der også passende plakater ble anvendt. Krig for Israels imperialistiske planer skaper uroligheter i Midtøsten, hvorpå jødiske NGOs deretter går i spissen for å dirigere flyktnigstrømmen til Europa.

Krig for Israel skaper flyktningebølger til Europa.

Les mer: Oppsett av plakater i Halden

En forakt for folkeforrædere som aktivt arbeider for å gjennomdrive et folkemord på vårt folk, via orkestrert masseinnvandring og oppfordring til raseblanding, ble blant annet uttrykt ved offensiver der man hengte opp passende plakater på lyktestolper. Her fra en offensiv utført av Rede 1 i Halden.

Fremfor å gi etter for dagens folkemordsideologi kjemper Den nordiske motstandsbevegelsen for et fritt og forent Norden, der kampen for vår rases overlevelse står helt sentralt.

Utdrag fra vår politikk: Vår vei – punkt 6:

Gjennom å erkjenne at mennesket er en del av naturen må vi også innse at mennesket ikke kan være et unntak hva gjelder naturens lov om biologisk mangfold. Intet grønt parti kan støtte «flerkultur», da denne folkemordsideologi er motsetningen til biologisk mangfold og evolusjonær utvikling. Vi fremmer en verden av frie nasjoner hvor rasene lever adskilte, men hvor de allikevel kan samarbeide, og hvor hvert folkeslag og hver rase kan utvikles etter sine egne forutsetninger og i samklang med den naturlige orden. Masseinnvandring, «flerkultur» og tvangsintegrasjon må knuses slik at jordens mangfold kan overleve.

Les mer: Folkeopplysning i Halden

En god del reklame for Norges beste nasjonalsosialistiske podkast Hold Fanen Høyt! og radioplattformen Nordisk Radio ble i 2022 satt opp i byer og tettsteder i Norge.

Les mer: Omfattende Hold Fanen Høyt!-aktivisme

Av andre offensiver som jeg tenker å ta med i denne oppsummeringen av 2022 er tre sammenhengende offensiver utført av Rede 3 og som alle strakte seg over en ukes tid og som hovedsakelig var rettet mot den pedofile homolobbyen som dette året feiret sitt 50 års jubileum.

Man gjorde under disse ukene folket oppmerksom på at den nordiske homolobbyens grunnlegger Axel Axgil, og hans partner Eigil Axgil, begge var straffedømte pedofile. Axgil startet å bygge opp den nordiske homolobbyen kort tid etter andre verdenskrigs slutt, og i 1948 var han en av grunnleggerne av «Forbundet af 1948», senere LBL og i dag kjent som LGBT+ Danmark. Samme år ble en underavdeling opprettet i Sverige under navnet RFSL. Noen år senere i Norge under navnet Det norske forbundet av 1948 (DNF-48). Denne organisasjonen er forløperen til dagens Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH).

Informativ flyveblad om homolobbyens kobling til pedofili.

På Frihetskamp.net ble det under hele sommeren også gjort synlig en samleside med artikler og video som omhandlet homolobbyen og dets dekadente virksomheter, deriblant seksualisering av barn og normalisering av pedofili.

Les mer:

Koronavaksiner, koronapass og koronarestriksjoner har de seneste årene ligget som en mørk sky over hele verden, hvor også svært mange mennesker som følge av den enorme stigmatisering og gruppepress, ja til og med regelrette trusler, har følt seg tvungen til å vaksinere seg med en høyst kontroversiell vaksine som ikke engang er ferdig gjennomtestet i henhold til visse krav for vaksiner.

Den nordiske motstandsbevegelsen utførte i 2022 en rekke offensiver for å blant annet opplyse folket om at de såkalte Covid-19 vaksinene ikke er ferdig gjennomtestet. Plakatene henviste så til Frihetskamp.net og en samleside der man kunne lese mer.

Aksjon mot koronasenter.

Les mer: Plakater ved teststasjonen i Sarpsborg

Flyveblader i Harstad kom som en bombe hvorpå en innbygger visstnok skal ha blitt «satt ut» av et flyveblad han fikk i postkassen sin, og avisen Harstad Tidene skapte trolig deres årets store nyhet.

Flyvebladet som ble delt ut – «Direktoratet for sannhet og beredskap» – gjør parodi på myndighetenes koronapolitikk og følgende restriksjoner, ved å liste opp 9 punkter til oppfordring.

En «bombe» lagt i postkassen til Harstad Tidene.

Les mer: Flyveblad i Harstad kom som en bombe

En rekke offensiver ble under 2022 naturligvis også utført for å formidle vår egen verdensanskuelse og politikk. En god del flyveblader, plakater og ikke minst skilt med utdrag fra vår politikk ble distribuert og hengt opp på passende steder rundt om i Norge.

Offensiv på Nattlandsfjellet.
Utdrag fra vår politikk ble distribuert i postkasser.

Les mer: Offensiv på Nattlandsfjellet

Skilt med utdrag fra vår politikk.
Ny politikk for en ny tid.

Lers mer: Storaksjon i Nordhordaland

Selvklart ble også verdens mest kjente nasjonalsosialist Adolf Hitler hedret i 2022. I anledning Hitlers fødselsdag den 20. april gjennomførte Motstandsbevegelsen en nasjonal offensiv der et større antall plakater «Les sannheten om Adolf Hitler» og «Vet du hva som skjedde den 20.04.1889?» ble hengt opp på passende steder rundt om i Norge. Plakatene henviser til Frihetskamp.net som denne dagen hadde publisert relevante artikler om nasjonalsosialisten Adolf Hitler og hans kamp mot globalismen.

Folkeopplysning på Adolf Hitlers fødselsdag.

Også større plakater av Hitler og teksten «Make Hitler Great Again!» ble hengt opp.

Les mer: Folkeopplysning på Adolf Hitlers fødselsdag

Autonome nasjonalsosialister gjorde i 2022 folket oppmerksom på at nasjonalsosialister finnes overalt. Her en offensiv hvor plakater med teksten «We Are Everywhere» ble hengt opp.

Under samme offensiv ble også et svastikaflagg heist ved en av de mest trafikkerte plassene i Bergen. I følge avisen Bergens Tidene ble flagget tatt ned først i 8 tiden på morgenen.

– De hadde stripset flagget fast, slik at det skulle være vanskelig å skjære det ned. Vi måtte bruke kniv, sier Bjørn Johannesen i Bergen brannvesen.»

Les mer: Hakekorset vaier i Bergen, igjen!

I dagene 13.–15. februar gjennomførte Den nordiske motstandsbevegelsen en pan-nordisk aksjon for å påminne folket om globalistenes krigsforbrytelser og terrorbombing av den tyske byen Dresden i 1945, og som uten tvil kan beskrives som det virkelige holocaust.

Terrorbombingene førte til at hundretusentalls sivile døde. Bombingen var så massiv og intensiv at en orkan av ild og hete, en ildstorm, oppsto i byens sentrum. I byens utkanter begynte gatene å smelte og de som forsøkte å flykte ble sittende fast i asfalten og døde en fryktelig smertefull død mens deres hud ble brent til aske på den glødende bakken.

Vi må aldri glemme det virkelige holocaust!

Les mer: Aktivisme på årsdagen for terrorbombingen av Dresden

På vinterstid og da spesielt rundt juletider har det blitt en tradisjon med Vinterhjelpen som blant annet deler ut mat, klær og gaver til «velferdstatens» ofre på gateplan. Man legger her selvklart ikke skjul på at man er nasjonalsosialister fra Den nordiske motstandsbevegelsen. De hjemløse forteller da ofte historier om hvor hardt det har blitt for hvite etter at masseinnvandringen og rasefremmede gjenger har inntatt bybildet, og de setter stor pris på Motstandsbevegelsens tilstedeværelse og den lille hjelp som vi gir under de kalde vinterdagene.

Klær og en bedre politikk.
Vinterhjelpen deler ut gaver i Oslo.

I håp om en god hvit jul utførte Den nordiske motstandsbevegelsen i 2022 også en juleaksjon der juletrær ble pyntet med Motstandsbevegelsens spesiallagde julekuler.

I sammenheng med juleaksjonen la Rede 3 også ned en krans og passende julekule på en gravplass for å minne de 1 085 tyske nasjonalsosialister som falt i Bergen og byens nærområder under andre verdenskrig.

Til minne om de falne tyske frihetskjempere.

Les mer: Juleaksjon og minnemarkering i Bergen

Nå og da er det godt å kunne koble litt av fra den ukentlige aktivismen og det flerkulturelle helvete som man til stadighet påminnes ved et besøk til en av Nordens mange urbane byer, og da heller bevege seg ut i den friske naturen.

I 2022 ble det arrangert en rekke turer ut i fjell og natur, hvor det også ble overnattet.

Les mer: Rede 1: Toppstiging ved Frisvatnet

Den nordiske motstandsbevegelsen inntok i 2022 Jotunheimen nasjonalpark for der å blant annet bestige Norges høyeste fjell Galdhøpiggen på 2 469 moh, noe friske og sunne nasjonalsosialister naturligvis klarte uten problemer.

På toppen av Galdhøpiggen.
Toppen av Smørstabbtinden.

Les mer: Motstandsbevegelsen på Nordens høyeste fjell!

Jeg ville kanskje rundet av oppsummeringen her, men føler likevel for å ta med noen bilder fra basisaktivisme utført i 2022, og da spesielt dedikert til de kritikere der ute som ikke ser ut til å forstå at klistremerkeaksjoner er både lett og effektivt for å formidle budskap og bevegelsens nettadresse.

Folkefellesskap!
Love, not hate.

Avslutningsvis vil jeg nok en gang oppfordre de av dere som enda ikke har tatt steget frem for å bidra til kampen om å gjøre nettopp dette i år 2023. Vi kan gjøre mye vi som allerede bidrar, men vi kan få til så mye mer om også DU inntar en rolle, det være på gateplan eller bak kulissene. Lag ikke lenger unnskyldninger for din egen passivitet, men tenk heller over hva du selv kan bidra med og ta deretter kontakt.

Jeg vil også rette meg til de av dere som kanskje tidligere har vært medlemmer, men som av ulike årsaker, kanskje også grunnet konflikter og regelbrudd, har forlatt eller blitt ekskludert fra organisasjonen. Tid har gått og du har selvsagt muligheten til å sende inn søknad der du vil bli vurdert på ny. Kampen foran gammelt nag!

Helt til slutt vil jeg ta med Simon Lindbergs nyttårstale og ønske alle våre aktivister og medlemmer et godt nytt kampår!

Samtlige bilder som er anvendt i denne oppsummeringen tilhører Den nordiske motstandsbevegelsen.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger