Intervju med Den nordiske motstandsbevegelsens nye leder

vejdeland202402
Fredrik Vejdeland blir stilt aktuelle spørsmål i forbindelse med lederskiftet.

For de som vil vite mer om Fredrik Vejdeland som person , anbefaler vi det lengre intervjuet som ble publisert på denne siden i begynnelsen av fjoråret.

Jeg vil starte med å gratulere deg med lederskapet, hvordan føles det!?

Takk! Det føles godt og samtidig svært ærefullt å lede en så storslagen organisasjon som Den nordiske motstandsbevegelsen.

Var det en vanskelig beslutning å akseptere det å bli leder?

Ja, ikke minst i starten. Det er en tung ansvarsposisjon, og jeg har ønsket å tenke nøye gjennom om jeg er den rette til å ta på meg den oppgaven. Jeg har vært nestleder i noen år nå, men aldri hatt en tanke om at jeg faktisk en dag skulle lede organisasjonen.

Da jeg først skjønte at jeg kanskje kunne bli spurt om å lede organisasjonen, var jeg heller ikke interessert i en slik rolle. Da jeg til slutt fikk forespørselen om å bli ny leder, hadde jeg imidlertid tenkt ferdig og føler meg i dag helt klar til å påta meg ansvaret. Det har vært en lang prosess hvor jeg er takknemlig for at jeg fikk tid til å tenke over avgjørelsen min!

Du har vært medlem av Motstandsbevegelsens svenske riksledelse i mange år nå. Hvordan tror du det å være øverste leder vil skille seg fra dette, både faglig og privat?

Det vil nok være en forskjell, men kanskje ikke så mye som noen kanskje tror. Jeg har på mange måter vært Lindbergs sidekick, selv om jeg nå har det endelige ansvaret for organisasjonens beslutninger. Det blir sikkert mer arbeidsmengde, noe som påvirker meg faglig og personlig, men med alle års erfaring i ledende stillinger har jeg blitt flinkere til å delegere oppgaver, så det vil nok jevne seg ut. Jeg har også mange kompetente folk rundt meg.

Å være leder for en organisasjon som Den nordiske motstandsbevegelsen er selvfølgelig en utsatt posisjon, men jeg er heller ikke laget av glass.

Har du noen rollemodeller når det gjelder ledelse?

Det er lett å fokusere på forbilder fra Det tredje riket eller etterkrigsforbilder som William Pierce, men jeg tror at vi sammenligner oss med dem altfor ofte, og jeg er ikke sikker på at det alltid tjener vår sak.

Siden jeg identifiserer mental styrke med ledelse, vil jeg fremheve at det er mange rollemodeller innenfor Den nordiske motstandsbevegelsen. Uten å nevne noen spesifikke navn, er det en mengde medlemmer og aktivister som fra begynnelsen var svært preget av denne tids middelmådighet, men som i dag, takket være nasjonalsosialistisk overbevisning og mental styrke, har formet seg til eksepsjonelle personligheter og stål-harde fanatiske kjemper – som er overlegne massene på alle måter. Det er noe jeg blir inspirert av, uansett om de er mine underordnede eller overordnede.

Tror du at medlemmer og sympatisører kommer til å kjenne seg igjen, la oss si om et halvt år med deg ved roret, eller vil det komme noen umiddelbare store endringer?

Jeg har mine kvaliteter og mine egne perspektiver, så naturligvis kommer det til å bli ulike forandringer for at jeg skal komme til mitt rette. Samtidig må et utgangspunkt være at det må være behov for endringer for å gjøre dem, og slik jeg ser det er det veldig mye som fungerer i dag.


Vi i riksledelsen har imidlertid sett et behov for å gjøre visse endringer og har planlagt for dem en god stund nå. For medlemmer som er direkte eller indirekte involvert i prosessen kan dette definitivt betegnes som umiddelbare store endringer, mens det for utenforstående vil bli lagt merke til på et senere tidspunkt.

Vil du i det minste fortelle oss om noe du har tenkt å endre eller gjøre annerledes umiddelbart eller i det lange løp?

Jeg forstår at mange ønsker å vite hvilke endringer som kommer, men jeg kan ikke se at det er i organisasjonens interesse at jeg starter min nye oppgave med å gi høytidelige løfter og spre informasjon rundt meg. Ting planlegges og utenforstående vil bli gjort oppmerksomme på dette når eller hvis vi føler det er behov for at de får tilgang til informasjonen. Vil man ha mer informasjon enn dette, da melder man seg inn i Den nordiske motstandsbevegelsen.

Det jeg kan si er at vi vil jobbe mer eller mindre som vi har gjort før, men at vi i en tid fremover vil forbedre vår interne struktur og bygge stabilitet. I løpet av denne perioden vil selvfølgelig ulike endringer og nyheter bli presentert, men generelt vil vi jobbe internt med ting som vil bære frukter senere. Vårt folk befinner seg i en alvorlig situasjon, men tiden er langt fra ute. Vi må bevege oss sakte og gjøre de riktige tingene.

Hva ser du som den største utfordringen i den kommende perioden, både for organisasjonen og deg selv?

Den nordiske motstandsbevegelsen er en organisasjon som har markert seg ved en rekke kritiske anledninger, så jeg er overhodet ikke bekymret for om organisasjonen vil fortsette å eksistere og yte effektiv motstand. En utfordring er å vokse som organisasjon, men jeg tror det er noen positive signaler i rekrutteringsprosessen allerede. Jeg er overbevist om at vi både vil vokse og rekruttere de menneskene som kampen trenger.

For meg vil nok den største utfordringen være en enda større arbeidsmengde, men jeg er vant til det og med alder og erfaring har jeg lært å jobbe smartere for å nå visse mål.

Hvor tror du Motstandsbevegelsen vil være om fem år?

Det er veldig vanskelig å forutsi når verden er så kaotisk som den er, og hvor de som har makt vil gjøre alt for å beholde den, med drakoniske lover for å prøve å kvele all motstand. Vi er forberedt på alle eventualiteter og har mange mennesker med oss ​​som er forberedt dersom forutsetningene for kampen endres. Demokratiet er med andre ord en illusjon, ikke alt ligger i våre egne hender, men vi vil alltid gjøre motstand – helt til vi endelig seirer.

Om samfunnssituasjonen ser omtrent ut som den gjør nå om fem år, vil Den nordiske motstandsbevegelsen ikke bare være en fantastisk organisasjon i sin essens, men også i antall.

Til slutt, noe du vil si til alle lesere?

Den nordiske motstandsbevegelsen har vært utsatt for utallige angrep fra systemet, og har gjennomgått andre kritiske hendelser, men vi har alltid overlevd og fortsatt å være en vital og effektiv organisasjon. Når organisasjoner har kommet og gått, har Den nordiske motstandsbevegelsen holdt seg standhaftig, og av de som står igjen i dag, er det kun Den nordiske motstandsbevegelsen som for alvor både har blitt utprøvd og bevist seg.

Vi kommer alltid til å være der og befinne oss i det fremste leddet. Det er på tide at alle likesinnede der ute aksepterer at ingenting bedre enn Den nordiske motstandsbevegelsen kommer, og at eventuelle feil og mangler vi har kan rettes opp når du blir med. Slutt å lage unnskyldninger for ikke å gjøre motstand, bli med i motstanden i dag!

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger