«Jeg ønsker dårligere tider velkommen, slik at vi sammen kan skape bedre!»

tyrmask-1
Lederen for Den nordiske motstandsbevegelsen skriver her om noen av de mulige langtidsvirkende konsekvensene av Koronakrisen som skulle kunne være positive for vår sak.

Min tanke med denne kronikken er ikke å kommentere Koronaviruset og dets spredning i allmennhet. Jeg skal unngå å argumentere rundt hvor farlig eller ufarlig viruset er for mennesker i eller utenfor risikogrupper. Jeg skal ikke formidle forestillingen om at etablissementet og media overdriver risikoen i et forsøk på å skremme folket til underkastelse, eller at de forsøker å mørklegge og tone det ned for å unngå panikk.

Jeg skal heller ikke gå inn på hvem sin feil det er, hvordan ting kunne blitt gjort annerledes eller hvor mye mer penger vi kunne hatt til helsevesen og andre forebyggende tiltak uten de mange milliardene vi for eksempel blir tvunget til å bruke på masseinnvandringen. De som er mer interessert i disse aspektene anbefaler jeg å lytte til Jimmy Thunlinds tale i Stockholm lørdag formiddag.

I stedet for alle disse tingene skal jeg kortfattet kommentere et faktum som vil oppstå i anledning av Koronaviruset, uavhengig av omstendighetene ovenfor. Faktum er at det i fremtiden vil være økonomisk vanskeligere tider.

Selv om vi ennå ikke klarer å se det fullstendige omfanget av det hele, vet vi allerede at aksjemarkedet faller, at flere selskaper blir tvunget til å holde stengt og dermed bli uten inntekter og at folk vil miste jobben på grunn av dette. Vi vet at sportsbegivenheter blir kansellert, at reisefirmaer står uten kunder, samt at andre arrangementer tiltrekker seg betydelig mindre folk. Med dette kommer reduserte skatteinntekter, økte utgifter til arbeidsledighetstrygd og andre bidrag samt dårligere kjøpekraft. Vi kan dessuten konstatere at staten, kommunene og fylkene kommer til å miste milliardbeløp på grunn av alt fra sykefravær til økte pleiekostnader.

Alt dette vil påvirke de nordiske landene og hele verden økonomisk. Hvor hardt gjenstår å se, men noen økonomiske analytikere sier allerede at dette kan komme til å bli den verste finanskrise siden den store depresjonen på 1930-tallet, og altså langt verre enn krisen som rammet i 2008–2009 da for eksempel både Island og Hellas holdt på å gå konkurs.

Risikoen for at du selv, i en eller annen grad, blir påvirket direkte eller indirekte er uunngåelig. Jeg har selvfølgelig den største sympati for alle de nordiske arbeidere som kommer til å måtte ta den største smellen. Og for å unngå misforståelser ønsker jeg også å formidle min dypeste medfølelse til alle de pårørende som til nå har mistet sine kjære, og da ikke minst til de som tragisk nok selv vil bli rammet av viruset.

Samtidig kan jeg imidlertid ikke la være å følge med på det som nå skjer med økonomien i verden. Jeg kan ikke la være å tenke, og holde tommelen opp, fordi dette kan være akkurat det vi trenger for å få til en virkelig nasjonalreisning og styrking av revolusjonære politiske krefter, slik at vi på riktig skal kunne sette rette alt!

Det er ikke slik at jeg ønsker folket noe ondt, men heller slik at jeg innser at den rådende kapitalistiske verdensordenen snart vil falle som et korthus. Spørsmålet er heller ikke om, men snarere når og hvordan? Hvorfor da ikke håpe at det blir NÅ, for Koronaviruset kan vel være en anledning så god som alt annet?!

Samfunnet som vi i dag lever i står i fritt fall og kan ikke reddes. For at ting skal bli virkelig bra, må det sannsynligvis først bli verre. Man må kanskje nå bunnen før man kan klatre til toppen. For at folk på alvor skal begynne å innse at det folkefiendtlige systemet og de korrupte kreftene som i dag styrer må byttes ut, må de kanskje først oppleve dets sanne natur og ikke minst forstå at det finnes bedre alternativ. For å kunne bygge et samfunn som kan stå sterkt i tusen år fremover, kan vi ikke gjøre det på et slikt råttent fundament som finnes i dag, men må i stedet gjøre det på ruinene av deres skapelse. Jeg ønsker derfor dårligere tider velkommen, slik at vi sammen kan skape langt bedre!

Har du som leser dette det samme ønsket og vil hjelpe til? Til å begynne med synes jeg da at alle nordiske arbeidere virkelig burde kjenne etter om de kanskje har noen symptomer allikevel og behøver et par uker fri fra jobb, nå som sykefraværet blir betalt og ingen legeattest er nødvendig (dette refererer til tilstanden i Sverige, red. anm.). For du vil jo ikke ta noen risk på å spre smitten videre?! Benytt heller anledningen til å tilbringe litt kvalitetstid med familien, lytte til en av Nordisk Radios mange podkaster og ikke minst ta tak i den treningen du en stund har fundert på å begynne med.

Videre oppfordrer jeg deg til å ta ut så mye av pengene dine som du kan i kontanter og ikke la de grådige bankfolkene bruke pengene dine på å redde sitt eget skinn. Vær også ekstra nøye med å støtte lokale forhandlere og produsenter, fremfor de store multinasjonale foretakene, og unngå unødvendig luksusforbruk. På denne måten kan du hjelpe til med å flytte en stor del av smellen bort fra vanlige mennesker og over på de som i stedet fortjener det.

Når du har gjort alt dette, så kommer vi til det viktigste av alt: Meld deg inn i Den nordiske motstandsbevegelsen allerede i dag og vær del av den sterke kraften som folket kommer til å vende seg til når det virkelig blir ille og krisen blir et faktum. Bli med og bygg et fritt Norden sammen med oss!

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger