Motstandsmenn tiltalt i historisk hakekors-sak

774px-forsvarstale2
Tre motstandsmenn må møte i  Kristiansand tingrett tiltalt for såkalt hatkriminalitet. Her følger en kort oppsummering av saken og en kommentar fra Haakon Forwald.

Tre motstandsmenn må møte i  Kristiansand tingrett tiltalt for såkalt hatkriminalitet. Her følger en kort oppsummering av saken og en kommentar.

Det er Tommy Olsen (riksmedlem og mangeårig aktivist i Motstandsbevegelsen), samt medlemmene Jan-Christopher Pedersen og Ronny Bårdsen, som til høsten må møte i Kristiansand tingrett tiltalt for såkalte hatefulle ytringer.

Det var i forbindelsen med aktivisme natten til den 9. april at motstandsmennene ble stoppet av politiet, og senere ble ilagt et forelegg på 10 000 kroner for brudd på straffelovens paragraf 185, som gjelder «hatefulle ytringer».

Nasjonalsosialister aksjonerte natt til 9. april 2018.

Ingen av motstandsmennene godtok forelegget, da de naturligvis ikke anser budskapet i sin aktivisme for å være «hatefull» og saken skal derfor behandles i Kristiansand tingrett den 20. august. H.F kommenterer saken:

Det er jo en historisk og svært viktig sak, da det juridisk skal avgjøres hvorvidt hakekorset – og potensielt og på sikt også nasjonalsosialismen – skal kriminaliseres eller ei.

Mest sannsynlig ønsker systemet å bevege seg over i et juridisk svært tvilsomt område hvor man går vekk fra grunnleggende juridiske prinsipper som likhet for loven, slik man har gjort i Sverige.

Dette vil i så fall innebære at bruk av hakekorset som symbol vil være tillatt dersom man har som formål å svartmale nasjonalsosialismen, Adolf Hitler, Det tredje riket osv. Er man nasjonalsosialist og ønsker å fremme sin ideologi, eller bare ønsker å formidle et objektivt syn på andre verdenskrig og Adolf Hitler, vil derimot bruk av hakekorset være forbudt og anses være en «hatefull ytring».

Det bør også tillegges at systemet på ingen måte kommer til å nøye seg med å forby hakekorset, men vil snarere fortsette å benytte sensur og represjon for å kvele all form for systemkritikk. Veien fra hakekors til tyrrune og torshammer er kort, og likeledes veien fra nasjonalsosialisme til revisjonisme og kritikk av jødisk makt og masseinnvandring.

Dette er med andre ord en sak som angår alle – ikke bare nasjonalsosialister og nasjonalister – men alle som verdsetter ytringsfrihet og likhet for loven, og ikke minst alle som motsetter seg totalitære og diktatoriske metoder som politisk diskriminering, represjon og sensur.

Protestér og gjør motstand, og ikke minst engasjér dere i kampen. Søk om medlemskap i Den nordiske motstandsbevegelsen i dag!

Propaganda (flyveblader og plakater) om denne saken vil bli gjort tilgjengelig på Motstandsbevegelsen.org i løpet av kort tid.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger