Revolusjonen begynner med deg!

Skjermbilde
På denne siden finner du all informasjon du trenger om den pågående kampanjen «Revolusjonen begynner med deg!».

På denne siden finner du all informasjon du trenger om den pågående kampanjen «Revolusjonen begynner med deg!». [Oppdatert: 04.07.2019]

Den nordiske motstandsbevegelsens kampanje ved navn «Revolusjonen begynner med deg!» retter seg primært mot den delen av befolkningen som er patriotisk/nasjonalistisk anlagt, og har som hensikt å radikalisere, organisere og aktivere denne til kamp for Norden. Ungdommen faller naturlig nok inn under denne kategorien, og mange av aksjonene vil være rettet mot å rekruttere norsk ungdom.

Kampanjens sekundære mål er å gjennom kreative aksjoner og annen aktivisme skape oppmerksomhet rundt vår organisasjon og vår politikk for den bredere befolkningen, og gjøre de sympatisk anlagt til Motstandsbevegelsen og nasjonalsosialismen.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil gjennom kampanjen understreke behovet av at kampen for vårt folks overlevelse og frihet skal føres på en så bred front som overhode mulig, og at radikal, kompromissløs og organisert kamp er en nødvendighet for å nå seier. Folket må organiseres i revolusjonær kamp under frihetens fane!

Vi vil tydeliggjøre at det kun er gjennom en full-skala revolusjon, av så vel folket som systemet, at vi kan løse de gigantiske utfordringene som vårt folk står overfor. Kun en total nasjonalsosialistisk revolusjon, vil frigjøre vårt folk og gjenerobre Norden!

Under kampanjens gang vil det publiseres en rekke artikler her på Frihetskamp med dette som tema. Podkasten Frontlinjen vil også omhandle dette i flere avsnitt, og vi håper også å få produsert filmer om emnet.

Revolusjonen begynner med DEG!

Artikler (A–Å)

Radioprogrammer

Filmer

https://www.youtube.com/watch?v=_okuQ-rdW-o&bpctr=1537439536

Propaganda

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger