Spørsmål og svar vedrørende Motstandsbevegelsens standpunkt mot Israel

brinnandeisrael
Etter at organisasjonen offisielt gikk ut til støtte for offensiven mot Israel, har flere personer kontaktet oss. De fleste har vist sin støtte, mens andre har hatt kritiske spørsmål til oss og våre representanter.

Vår hensikt med denne artikkelen er ikke å hetse mot noen etnisk gruppe, og den lett fornærmede leser bør huske på følgende sitat fra Den nordiske motstandsbevegelsens politiske program Vår vei:

Selv ikke-jøder inngår i deres maktstruktur av både religiøse og/eller egoistiske motiv. Det bør her naturligvis påpekes at ikke alle jøder er sionister, og det finnes også de som går imot den sionistiske streben etter makt.

Hvorfor skal jeg som nordmann i det hele tatt bry meg om konflikten i Israel?

Hovedmålet med sionismen er å gi makt til jødene på bekostning av andre folk. Det klareste og helligste symbolet på jødene i dag, og dermed sionistenes høyborg, er staten Israel.

I Vår vei kan man lese følgende:

De globale sionistenes mål i dag, er ikke kun å fremme staten Israel, men også å arbeide for langsiktig ustabilitet i nasjoner som potensielt skulle kunne true deres maktstruktur. Dette inkluderer naturligvis etnisk homogene vestlige nasjoner. Samtlige globalistiske sionister arbeider derfor for flerkultur og masseinnvandring, men også for andre samfunns- og kulturoppløsende idéstrømninger som liberalisme og norm- og moraloppløsende kulturmarxisme.

Ifølge jødenes hellige skrifter utgjør de Guds utvalgte folk med den guddommelige rett til verdensherredømme. Andre folk på planeten, palestinere så vel som nordmenn, er bare skapt for å være slaver av jødene. Sionistene arbeider aktivt for å prøve å realisere disse dogmatiske målene.

Vi kan videre lese i Vår vei om disse sionistene:

Hele den globale monetære infrastrukturen i verden kontrolleres i dag av et fåtall mennesker. Disse personer er på ingen måte folkevalgte, men deres makt går i arv og de ser til å beholde den innenfor sin egen maktsfære til enhver pris. Man kan enkelt si at vår verden til stor grad kontrolleres av skjulte makthavere.

Blant annet gjennom sin kontroll av majoriteten av verdens pengestrømmer, samt skapelsen av kreditt, har disse skjulte makthavere vært i stand til å kjøpe seg til enorm makt og innflytelse, samt et stort krigspotensiale. Et ledd i denne hensynsløse streben etter makt og innflytelse er anskaffelsen av eierskap, kontroll eller sterk innflytelse over blant annet massemedia, underholdningsindustri, akademia, politiske partier, lobbygrupper og interesseorganisasjoner.

Selv i Norge og Norden er en betydelig del av media, finans og politikk kontrollert av sionister. Sionister hvis rolle i ødeleggelsen av landet vårt ikke kan understrekes nok. Selv om disse sionistene selv bor i Norden, er det likevel ganske lett for dem å kunne ødelegge vår nasjon innenfra, når de samtidig har et Israel de kan flykte til hvis situasjonen blir for ille her.

Å stå opp for palestinernes kamp mot sionismen handler like mye om å støtte fiendens fiende som det handler om å vise sympati for et annet folk som sionistene mer åpent og drastisk prøver å underkue enn vårt eget.

Foto: Pixabay (Public domain).

Å stå opp for palestinernes kamp mot sionismen handler like mye om å støtte fiendens fiende som det handler om å vise sympati for et annet folk som sionistene mer åpent og drastisk prøver å underkue enn vårt eget.

Hvorfor tar dere parti for Palestina, men ikke for Ukraina?

I den tragiske broderkrigen mellom Russland og Ukraina er det ikke like lett å identifisere hvem som er de slemme og hvem som er de snille. Hvite mennesker dør på begge sider, og det er mest sannsynlig sionister som heier på begge leire. Derfor har vi valgt å ta et aktivt og tydelig standpunkt mot NATO så vel som for det ukrainske og russiske folk – men ikke ubetinget for den ukrainske eller russiske staten.

Når det gjelder Palestina og Israel er situasjonen imidlertid mye enklere – et folk okkupert og utvist av sionistene, eller sionistenes egen høyborg?! Selvfølgelig, i dette valget står vi opp for førstnevnte.

Videre kunne det blitt fred i Midtøsten om Israel falt i grus, og da ville vi hatt færre flyktninger her til Norge, og flere av araberne som nå bor her ville lettere ha kunnet flytte hjem igjen.

Angrepene på Israel var uprovosert og sivile blir drept på løpende bånd!?

Det har sannsynligvis aldri i verdenshistorien blitt provosert frem et angrep så mye som i dette tilfellet. Helt siden Israel ble grunnlagt i 1948 har de med vold fordrevet palestinerne fra deres egne hjem og hundretusener av palestinere har blitt drept – de aller fleste av dem sivile og mange kvinner og barn.

Dessuten kom angrepet fra Palestina som en direkte hevn for Israels uprovoserte ødeleggelse av en gammel og hellig moské. Bare tidligere i år ble 167 palestinere drept av Israel – en opptrapping av volden siden 2022.

Oransje – det lille som er igjen av Palestina.

For de som ønsker mer bakgrunnsinformasjon anbefaler vi artikkelen Sammendrag av tredagerskrigen på Nordfront.

Er det ikke muslimer som raner, voldtar og dreper nordmenn i Norge? Hvordan kan dere være på deres side?

Nei, det er rasefremmede generelt, hvor sikkert flere hovedsakelig er sekulære muslimer, men hvor det også blant dem finnes kristne og ateister som er overrepresentert når det gjelder ran, voldtekter og drap i Norge. Vi har ingenting imot arabere og afrikanere så lenge de er i Midtøsten eller Afrika – vi er imot at de er her permanent i Norge, og vi er dette uansett om de er kriminelle eller lovlydige, og uavhengig av om de er muslimer eller ikke.

Vi står altså ikke på samme side som palestinere som er i Norge og dreper nordmenn, men vi støtter palestinere som er i Palestina og aktivt kjemper mot Israel og sionistene.

Vi tar selvfølgelig ikke standpunkt for ikke-hvite i Norden.

Vi står altså ikke på samme side som palestinere som er i Norge og dreper nordmenn, men vi støtter palestinere som er i Palestina og aktivt kjemper mot Israel og sionistene.

Israel er det eneste fungerende demokratiet i Midtøsten og har en kultur som ligner mye mer på vår her i Norden enn palestinernes, betyr ikke dette noe?

Dagens liberale parlamentariske demokrati og antikulturen som råder i Norden i dag, er noe av det vi i Motstandsbevegelsen aktivt tar avstand fra. Hvis Israel er like sterkt preget som Norge av moralsk oppløsning, LHBTQP+, raseblanding, narkotika, feminisme, kommersialisme og andre intime bånd til vårt såkalte demokrati, så er det mer et argument for å ønske Israels ødeleggelse enn det er et argument for å forsvare staten.

Er det ikke bra at Israel eksisterer slik at det er et land å repatriere jødene i Norden til?

For at Den nordiske motstandsbevegelsens mål skal bli realisert må jødene også repatrieres på samme måte som de fleste andre rasefremmede. Selvfølgelig må de også ha et sted å gå.

Hvor dette blir og under hvilke forhold gjenstår å se, men helst ser vi at det blir et annet sted enn et sterkt Israel – et land stjålet fra palestinerne og hvor sionistene effektivt kan føre krig mot hele verden og hvor de attpåtil har tilgang til atomvåpen.

Hamas bekjemper sionismen med raketter og automatgevær, hvordan kjemper Motstandsbevegelsen mot sionismen?

I den nåværende fasen av kampen handler det fremfor alt om å spre informasjon og ved å organisere og bygge opp den motstandsbevegelse som kan gjenerobre landet vårt i morgen. Når vi først har makten i Norden vil vi gjøre sionistene her totalt maktesløse og på alle mulige måter arbeide aktivt for at det samme skal skje også i resten av verden.

Et sitat fra Vår vei lyder:

Å ta tilbake makten fra denne elite som i dag styrer, er noe som vil ta lang tid. Et viktig steg er derfor å informere og opplyse folket om hva det er som skjer. Dette arbeidet har Den nordiske motstandsbevegelsen allerede innledet. Dette vil naturligvis trappes opp og intensiveres med alle tilgjengelige midler, den dagen vi har makten.

Hamas flyr inn i Israel.

Hvordan kan jeg, som palestiner i Norge, støtte Den nordiske motstandsbevegelsens kamp mot sionismen?

Mange ikke-europeiske menn og kvinner sympatiserer med vår kamp og foretrekker å flytte tilbake til sine hjemland når de har blitt frigjort fra sionistisk innflytelse. Ved å støtte oss støtter du kanskje den eneste organisasjonen i Norden som aktivt arbeider for å knuse den sionistiske innflytelsen rundt om i verden.

Selv om du er ikke-europeer er du hjertelig velkommen som støttemedlem i Den nordiske motstandsbevegelsen, og du, som alle europeere, er hjertelig velkommen til å støtte oss økonomisk eller ved å spre vårt budskap.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger