Våre symboler

tyrfaner_rf
Her følger en kortere forklaring på Den nordiske motstandsbevegelsens symboler.

Her følger en kortere forklaring på Den nordiske motstandsbevegelsens symboler.

Riksrunen – Motstandsbevegelsens symbol

Det samlende symbolet for Den nordiske motstandsbevegelsen er Riksrunen. Symbolet består av en Tyrrune og en Ingrune. Tyrrunen symboliserer djervhet, offervilje, kamp og seier. Ingrunen symboliserer fruktbarhet, kreativitet, skaperkraft, målbevissthet og fokus.

Symbolet er fylt med et grønt felt som symboliserer vår kobling til naturen og dens evige lover. Den hvite kanten symboliserer vår rase, og runens svarte farge formidler struktur, orden, hierarki og disiplin.

Den parlamentariske grenens symbol

I likhet med moderorganisasjonen så beholder også den parlamentariske grenen Tyrrunen. Denne runen symboliserer for oss kampen og arven. Tyr var ifølge våre forfedres tro, de stridendes gud. Han forfektet mot, ære og ikke minst offervilje. Offervilje beviste Tyr da han ofret sin egen hånd i gapet på Fenrisulven, for gudenes og menneskehetens beste.

Tyrrunen får oss til å vende blikket bakover til våre forfedre, men får oss også kanskje først og fremst til å se fremover mot de strider vi står overfor. Runen innebærer rasens vilje til liv, og beredskapen til å sikre selve livet hva det enn må kreve av oss som følger dens vei.

Runen er svart, og som for oss betyr struktur, orden og disiplin. Samtlige viktige egenskaper for en organisasjon som står overfor en så viktig oppgave som vår.

Runen er omgitt av et grønt felt. Vi har alltid blitt forbundet med fargen grønt, og fortsetter gjerne med det i fremtiden. Det grønne står for vår kobling til naturen og dens evige lover. Da dette er kjernen i vår ideologi, er det helt naturlig for oss å bruke denne farge.

Utenfor det grønne feltet er det et rødt tannhjul. Den røde fargen står for den nasjonale sosialismen, retten til arbeide og kampen mot den sionistiske kapitalen. Tannhjulet symboliserer folkefellesskap og tanken om at alle nordboere blir født og skal vokse opp med samme rettigheter og plikter. Hjulet symboliserer også løsrivelsen fra det internasjonale finansdiktaturet og forutsetningen for en sann suverenitet.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger