Velkommen til Motstandsbevegelsen.org!

front
Lederen for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, ønsker alle velkommen til den nye organisasjonssiden – Motstandsbevegelsen.org.

Det er med stolthet og stor ære at jeg herved offisielt kan åpne og ønske alle velkommen til Motstandsbevegelsen.org – Den nordiske motstandsbevegelsens nye organisasjonsside på internett.

Behovet for et nytt nettsted, utelukkende for organisasjonen, er noe vi har sett vokse i takt med at Frihetskamp.net har ekspandert. Stort sett 90 prosent av alle henvendelser som organisasjonen og redaksjonen på Frihetskamp mottar, handler om: Hvordan man søker om medlemskap, hvordan man donerer, samt spørsmål om nasjonalsosialismen og organisasjonens politikk.

Selv om man visse ganger kan bli lettere frustrert, ettersom vi har et lett tilgjengelig søkefelt på Frihetskamp, er det likevel forståelig. Frihetskamp publiserer daglig en rekke artikler, notiser og kamprapporter. Det kan være lett å gå seg vill!

Motstandsbevegelsen.org

Det nye nettstedet vil utelukkende fokusere på Den nordiske motstandsbevegelsen, vår politikk og ideologi, og kommunikasjon med omverdenen. Informasjon om våre medlemsgrader, vår politikk og ideologi, samt muligheten til å søke om medlemskap – skal være lett tilgjengelig.

I tillegg til det ovenfor nevnte vil Motstandsbevegelsen.org også bli brukt til å publisere pressemeldinger, og viktige ideologiske artikler som tidligere har blitt publisert på Frihetskamp.

Hva hender med Frihetskamp?

Arbeidet med Frihetskamp vil naturligvis fortsette i uforminsket takt, men med et større fokus på rollen som en mer rendyrket nettavis, drevet av Den nordiske motstandsbevegelsens norske gren. Skillelinjen blir klarere: Frihetskamp.net er organisasjonens nettavis, mens Motstandsbevegelsen.org er organisasjonens offisielle nettsted.

Sjefredaktør for Motstandsbevegelsen.org vil være meg selv, og som jeg utlyste ved årets utgave av Aktivistdagene, har aktivist Martin Oppegaard tatt over sjefredaktør-rollen for Frihetskamp.

Alt for Norden!

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger