Bygdepolitikk, desentralisering og kollektivtrafikk

landet

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
Kort oppsummert: Den nordiske motstandsbevegelsens syn på bygdepolitikk, desentralisering og kollektivtrafikk

Store urbane byer vokser seg stadig større på bekostning av landsbygda. At mennesker mer eller mindre tvinges inn i byene, risikerer i lengden å føre til degenerasjon og fremmedgjøring fra så vel naturen som til andre mennesker.

Reglene for å drive jordbruk har blitt kompliserte og byråkratiske. Sammen med en skjev import-kultur har dette tvunget mange tidligere produktive nordiske gårder til å avslutte sin virksomhet.

Derfor vil vi:

  • Arbeide for å skape en levende landsbygd. Støtte småbedrifter som bedriver sin virksomhet på landsbygden, samt desentralisere samfunnstjenester som skole, helse, kultur-, fritids og idrettsanlegg.
  • Fremme og støtte jordbruk og dyrehold i mindre skala. Jo flere som kan forsørge seg selv med mat, desto bedre.
  • Øke kollektivtrafikken til landsbygda og gjøre den avgiftsfri.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger