Et fritt og forent Norden

frittnorden-slider

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
Hvorfor skal du engasjere deg i kampen og kjempe for et fritt og forent Norden? I denne artikkelen får du alle svar du behøver.

Globalistenes makt og innflytelse i verden øker stadig, og de unike forskjellene mellom nasjonene viskes gradvis ut. Kosmopolitter for stadig mer makt og de multinasjonale selskapene blir stadig flere. Verdensomspennende nettverk som EU, FN og NATO krever også mer innflytelse og mer makt.

Alt dette leder oss nordboere til et veiskille. Enten lar vi oss dytte utfor stupet, mister vår identitet og blir en fargeløs del av den globaliserte verden – eller så gjør vi motstand og gjør alt i vår makt for å verne om vår frihet og suverenitet, samt sikre overlevelsen av vårt folk, våre nasjoner og vår kultur. På sikt kan vi også inspirere andre nasjoner til å slå seg fri og oppnå sitt fulle potensiale.

Synes du det første alternativet høres lovende ut, er det bare å lukke øynene og la globalistene ordne resten. Virker derimot alternativ nummer to mer fristende, må vi forene oss med andre deler av vårt folk som velger samme vei. Norge alene har liten sjanse til å gjøre effektiv og suksessrik motstand. Nei, Norden må forenes i en folkebevarende stat. Hvis ikke, vil Norden og vårt folk opphøre å eksistere.

Fordeler med et fritt og forent Norden, kontra et ensomt Norge:

  • Vi kan være helt selvforsørgende.
  • Vi vil ha et stort, variert og ressursrikt geografisk område – noe som gir gode muligheter for både befolkningsvekst og utvikling.
  • Vi har naturlige forsvarsgrenser.

Fordeler med et forent Norden, kontra eksempelvis EU:

  • Vi vil være en etnisk homogen stat.
  • Vi vil være en kulturell homogen stat.
  • Vi veiledes av nordiske nasjonale interesser, i stedet for globalistiske.

Norden består i dag av Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Forskjellene i opphav, kultur, språk, temperament og den geografiske situasjonen er som skapt for en vellykket sammenslåing. Forskjellene landene imellom er som regel ikke større, snarere ofte mindre, enn de som allerede eksisterer i landet i dag.

Å forene Norden vil naturligvis ikke innebære at allerede eksisterende kulturelle og språklige forskjeller påvirkes negativt, snarere positivt. Allerede i dag finnes det en rekke samarbeidsområder mellom de nordiske landene, både økonomisk, kulturelt, politisk og militært.

Norden er rikt på naturressurser som skog, dyrkbar jord, metall- og mineralforekomster, fiskevann, gass og olje. I forhold til vår nåværende befolkning har vi rikelig med ressurser. Norden skulle derfor kunne ha sin egen stålindustri, tekstilindustri, bilindustri, elektronikkindustri osv. Norden kunne fungere som en utmerket handelspartner med hele verden, og naturligvis oppmuntre til gode relasjoner globalt. Til tross for dette vil er det så klart både bra og betryggende å vite at vi skulle kunne totalt selvforsørgende, om så hele resten av verden var fiendtlig innstilt til oss.

Hva gjelder fiendskap er det også verdt å nevne at, selv om vi har kranglet internt, så har våre ytre grenser mer eller mindre vært intakte i snart tusen år. De nordiske grensene utgjør naturlige forsvarslinjer. Forsvarslinjer som burde beskyttes av et kraftig forsterket nordisk militær og sivilforsvar, klare til å møte enhver trussel som måtte stå i vår vei.

På denne måten vil også Norden kunne utgjøre en frisone mellom øst og vest. Hvor de nordiske landene i dag mer eller mindre er amerikanske satellittstater, kan Norden i stedet være nøytrale med gode relasjoner til både USA og Russland.

Lovene i de ulike nordiske landene er i dag forfattet ganske likt, og en allnordisk grunnlov som garanterer visse allmenne rettigheter og plikter overfor staten, vil således være en ganske enkel sak å forenes omkring. Ellers kunne visse regionale (i dag nasjonale) lover forbli slik de er i dag, dersom det er et ønske for det.

For at det forente Norden virkelig skulle nå sin full kraft, selvstendighet og frihet fra globalistene – må det nåværende banksystemet forlates. En nordisk sentralbank må grunnlegges som ene og alene har rett til å skape nye penger som skal sirkulere i vårt økonomiske system. Norden vil garantert bli et av de rikeste og mest fremgangsrike landene i verden, og behøver aldri mer låne penger fra utlandet med renteslaveri som en naturlig konsekvens.

Et forent Norden vil sikre det nordiske folkets selvstendighet og dessuten sikre vårt folks og kulturs overlevelse og utvikling. Et forent  nordisk forsvar vil kunne stå sterkt imot fiendtlige krefter i verden. Et fritt og forent Norden er vårt beste og eneste alternativ.

Engasjér deg i Den nordiske motstandsbevegelsen og kjemp for et fritt og forent Norden!

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger