EØS, EU, NATO og Norden

nordfront-propaganda-grön-640x334

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
Kort oppsummert: Den nordiske motstandsbevegelsens syn på EØS, EU, NATO og Norden

I dag er Finland, Sverige og Danmark medlemmer av Den europeiske union (EU). Dette innebærer at i disse landene har en rekke viktige avgjørelser blitt flyttet fra landenes egne parlament til karrierister og globalister i Brüssel. I Norge og Island er ikke situasjonen bedre, da man gjennom Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) også har underkastet seg EU, men uten å bli offisielt medlem. Norge, Danmark og Island er dessuten medlemmer av den destruktive krigsalliansen North Atlantic Treaty Organization (NATO). Ettersom hensikten med disse er å få hele verden inn i sionistenes verdensordning, er det vår plikt å så fort som mulig bryte disse uhellige sammenslutningene.

I en verden, som i hvert fall i mange år fremover vil utgjøre en trussel mot vårt folks frihet, er Norge en alt for liten nasjon til å kunne stå alene. Det er derfor helt essensielt at vi slår oss sammen med de øvrige nordiske folkene. Den nordiske motstandsbevegelsen har som mål å føre kampen i samtlige nordiske land, for å på den måten muliggjøre at en folkelig reisning skjer nogenlunde samtidig.

Derfor vil vi:

  • Umiddelbart forlate NATO, EØS og andre lignende folkefiendtlige sammenslutninger.
  • Forene Norden til én selvforsørget stat.
  • Sikre at det forente Norden skal kunne hevde seg militært, økonomisk og kulturelt.
  • Samarbeide med andre nasjoner som vi kan ha gode relasjoner til.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger