Familiepolitikk, pensjon og sosialt sikkerhetsnett

familie

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
Kort oppsummert: Den nordiske motstandsbevegelsens syn på familiepolitikk, pensjon og sosialt sikkerhetsnett

I dag tvinges mange eldre til jobben selv om de er både syke og svake, og når de til slutt går av med pensjon så begynner kampen for å få økonomien til å gå rundt. I mange tilfeller har arbeidsløse innvandrere det bedre økonomisk, enn de som har levd og arbeidet hele livet i dette landet.

Dagens system er oppbygget med fokus på «karriere», der så vel menn som kvinner er nødt til å gjøre avkall på svært mye viktig. Mange føler at de ikke har råd til å skaffe barn, eller om de gjør det, så kaster de seg tilbake i arbeidslivet før de har klart å gi barnet en trygg og solid start på livet.

De som er syke eller skadet så alvorlig at de ikke kan arbeide, skal få støtte fra samfunnet slik at de likevel kan leve et anstendig og verdig liv.

Derfor vil vi:

  • Høyne folkepensjonen for statsborgere som er bosatt i Norden og senke den for de som flytter utenlands. Ikke-statsborgere får ikke pensjon.
  • Oppmuntre og legge til rette for at nordiske menn og kvinner stifter familier og skaffer barn. Dette gjennom blant annet økonomiske støtteordninger og skattefradrag for flerbarnsfamilier.
  • Høyne den økonomiske erstatningen arbeidsledige mottar.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger