Forbrytelse og straff

rettferdighet

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
Kort oppsummert: Den nordiske motstandsbevegelsens syn på forbrytelse og straff.

Vi lever i et samfunn der statsborgerne ikke er like for loven og hvor stor rettssikkerhet råder. Statsborgere kan ikke føle seg trygge på at rettsvesenet behandler de rettferdig og at forvaltningsmyndigheter ikke forsøker å fremme sine egne politiske interesser.

Det er heller ikke ukjent at den globale makteliten faktisk ønsker å skape uro og kriminalitet i samfunnet for å bruke dette som dekke, for å uten folkets protest, bygge opp et overvåkende storebrorsamfunn som i dag stadig tar form.

Seksual- og narkotikarelatert kriminalitet øker markant og også forbrytelser hvor ofrene fysisk og/eller mentalt er langt svakere enn gjerningsmannen, og dermed ikke kan beskytte seg selv.

Derfor vil vi:

  • I henhold til rettstatens prinsipper kun tillate utdannede jurister i Nordens domstoler.
  • Avvike storebrorsamfunnet med overvåking og kartlegging, og i stedet verne om personlig integritet.
  • Skjerpe strafframmene for grove seksual- og narkotikaforbrytelser, samt for lovbrudd rettet mot dyr, barn og våre eldre.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger