Frihet og selvstendighet

fjell

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
Kort oppsummert: Den nordiske motstandsbevegelsens syn på selvstendighet.

Vår verden kontrolleres i dag av skjulte makthavere som ikke vil oss vel. Disse er på ingen måte folkevalgte, men deres makt går i arv og de ser til å beholde den innenfor sin egen maktsfære til enhver pris. Man kan enkelt si at vår verden i stor grad kontrolleres av skjulte makthavere.

Blant annet gjennom sin kontroll av majoriteten av verdens pengestrømmer, samt skapelsen av kreditt, har disse skjulte makthaverne vært i stand til å kjøpe seg til enorm makt og innflytelse, samt et stort krigspotensial. Et ledd i denne hensynsløse streben etter makt og innflytelse er anskaffelsen av eierskap, kontroll eller sterk innflytelse over blant annet massemedia, underholdningsindustri, akademia, politiske partier, lobbygrupper og interesseorganisasjoner. Den nordiske motstandsbevegelsen vil frata disse mennesker og grupperinger makt, og flytte den dit den hører hjemme – til respektive nasjoners parlament og ledere.

Nordiske land er i dag avhengig av omverdenen gjennom så vel import, av produkter vi like gjerne kunne produsert selv, som gjennom enorme banklån som våre barn og barnebarn må betale.

Derfor vil vi:

  • Ta tilbake makten over våre land fra de globalister som i dag styrer oss.
  • Gjeninnføre en levende landsbygd og dessuten skape en moderne grunnleggende industri for å kunne nå total selvforsyning
  • Avslutte samtlige låneavtaler med utlandet.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger