Innvandring, repatriering og bistand

masseinnvandring-flyfoto

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
Kort oppsummert: Den nordiske motstandsbevegelsens syn på innvandring, repatriering og bistand.

Vår rases overlevelse og frihet er det absolutt viktigste målet med Den nordiske motstandsbevegelsens politiske kamp. Mot dette mål finnes det mange trusler, hvorav den mest alvorlige og akutte i dag er masseinnvandringen av rasefremmede mennesker til Norden. Dette i kombinasjon med lave fødselstall blant nordiske kvinner, samt det faktum at innvandrere i blant får barn med nordiske kvinner og menn, gjør at den etnisk nordiske populasjonen stadig minsker i relasjon til den ikke-nordiske. Kort oppsummert innebærer den såkalte flerkulturen og masseinnvandringen en fysisk fordrivelse av og et folkemord på Nordens befolkning.

Masseinnvandringen har allerede vært av så enorme proporsjoner under lang tid, at på det nåværende tidspunktet er det å kun innføre totalstopp av innvandringen ingen løsning. Repatriering av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere, eller nærbeslektede folkeslag, må innledes så raskt som overhode mulig etter innvandringen har blitt stoppet.

Derfor vil vi:

  • Innføre totalstopp for all ikke-nordisk innvandring.
  • Snarest mulig påbegynne repatrieringen av de rasefremmede mennesker som befinner seg innenfor Nordens grenser. Dette skal skje på mest mulig humane måte for å ikke skape unødvendig lidelse.
  • Betydelig styrke grensekontrollen inn til Norden. Dette er også nødvendig for å stoppe kriminalitet på tvers av landegrensene.
  • Sikre de nordiske folkenes grunnleggende behov innen vi legger våre ressurser på andre land.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger