Globalisme vs. det frie Norden

Front (1)

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
I denne artikkelen presenteres noen av fordelene med et fritt og forent Norden, sammenlignet med det vi får gjennom globalistenes verdensordning.

Denne artikkelen handler om fordelene med et fritt og forent Norden, sammenlignet med det vi får gjennom globalistenes verdensordning. som drives gjennom av blant annet EU, EØS og andre folkefiendtlige og globalistiske sammenslutninger.

Et av de første og mest vektlagte argumentene for globalismen og Den europeiske unionen som brukes er «fri bevegelighet», noe som ofte kobles opp mot frihet og fremstilles som noen slags menneskelig rettighet. Men har dette egentlig noe med frihet å gjøre?

Ettersom frihet kan bety en rekke ulike saker blir det nesten lettere å se på begrepets antonymer, dersom man skal forsøke å definere frihet. Disse er ord som undertrykkelse og slaveri. Globalismens mål og EUs frie bevegelighet innebærer at vårt folk på sikt vil gå under – biologisk og kulturelt. Er ikke folkemord den verste formen for undertrykkelse? Videre kan det vel ses på som både undertrykkelse og slaveri når det trues med strenge internasjonale sanksjoner, som skyhøye bøter, blokader og militære intervensjoner – dersom man ikke følger deres agenda.

Globalismen, EU og EØS fører til undertrykkelse og slaveri – motpolene til frihet. At man som statsborger, gjennom «fri bevegelighet» i Europa, kan man velge hvor man skal undertrykkes og forslaves, er ikke det samme som frihet. Tvertimot så fremstår det klart og tydelig at motstand mot globalismen, EU og EØS er den ultimate definisjonen av frihetskamp.

Den nordiske motstandsbevegelsens frihetskamp handler om å skape et fritt og forent Norden. Et selvstendig, selvforsørgende og suverent Norden. Et Norden med sin egen produksjon, jordbruk, sterkt militært forsvar og ikke minst en sentralbank løsrevet fra globalister som Federal Reserve Bank og European Central Bank.

Naturligvis utelukker ikke det ene det andre. Vi kan så klart samarbeide med andre folk og nasjoner, men dog aldri på bekostning av vår egen frihet, selvstendighet og suverenitet. Ingen ting skal gå på bekostning av vårt eget folk.

I politiske sammenhenger vil noen kanskje si at frihet handler om stemmerett og ytringsfrihet. I Europa i dag er dog ytringsfriheten svært begrenset og stemmeretten så og si ubetydelig. I vårt frie Norden derimot vil ytringsfriheten være omfattende, sammenlignet med i dag. I tillegg vil vi innføre direktedemokrati med folkeavstemning, for spørsmål som berører folk konkret i hverdagen.

Vi skal skape et fritt Norden, der ikke bare det nordiske folkets overlevelse blir sikret, men der vi også kan nå vårt fulle potensial – og trenger din hjelp for å realisere dette. Søk om medlemskap i dag!

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger