Hva er nasjonalsosialisme?

Motstand-e1512084228805

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
Hva er nasjonalsosialismen? I denne kortfattede artikkelen får du svaret.

Den nordiske motstandsbevegelsen bekjenner seg helhjertet til den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen.

Nasjonalsosialismen handler om hva som er best for vårt eget folk, som en kollektiv enhet. Dette skiller seg fra den marxistiske sosialismen som i stedet vil splitte folket og kun gjøre det bedre for en samfunnsgruppe på bekostning av en annen.

Nasjonalsosialismen handler om langsiktige løsninger og at man tar ansvar også for kommende generasjoner. Dette skiller seg fra liberalismen som heller lar hver og en leve for dagen, uten hensyn til noen andre enn seg selv.

Nasjonalsosialismen handler om nytenkning der vi progressivt skal løfte vår nasjon oppover til nye nivåer. Dette skiller seg fra konservatismen som i stedet er håpløst fortapt i fortidens minner.

Nasjonalsosialismen er en naturlig verdensanskuelse som erkjenner at selv mennesket er et dyr og en del av naturen, og derfor må leve i harmoni med naturen og dens lover. Som et mer høyerestående dyr har dessuten mennesket et ansvar for å oppretteholde balansen i naturen, samt å ikke forårsake andre dyr unødvendig lidelse.

Nasjonalsosialismen er faktisk den eneste sanne grønne ideologien, da den i motsetning til andre miljøvennlige ideologier, også erkjenner viktigheten av å bevare det biologiske mangfoldet – også blant mennesker.

Sentralt i nasjonalsosialismen står folkefellesskapet. Et fellesskap mellom alle deler av vårt folk som bygger på genetiske, historiske og kulturelle likheter og som innebærer omtanke og kjærlighet til sin neste. Folkefellesskapet er en erkjennelse av menneskenes ulikheter og en respekt for disse gjennom å forstå hvordan man kompletterer hverandre. Fysisk og intellektuelt arbeide er like avhengig av hverandre, som mannen er av kvinnen og vice versa.

Ifølge nasjonalsosialismen så skal spørsmålet om hva som er best for folket som helhet forvandle så vel stat og myndigheter, som individer. Alle som utgjør nasjonen skal dra i en og samme retning – fremover!

Visste du:

  • At nasjonalsosialismen som begrep ikke ble skapt av tyskere, men i 1913 av svensken Rudolf Kjellén?
  • Att både svenske og norske sosialdemokrater har hentet stor inspirasjon fra den nasjonalsosialistiske ideen om folkefellesskapet?
  • At mange av våre lover om arbeidsmiljø er hentet fra den tyske nasjonalsosialismens sosialpolitikk?
  • At det nasjonalsosialistiske Tyskland hadde de mest omfattende dyrevernslovene verden noen sinne hadde sett, selv til dags dato?

Anbefalt lesning:

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger