Mener Den nordiske motstandsbevegelsen at palestinere bør få bli i Norden?

DB33952
Noen (troll?) sidestiller organisasjonens standpunkt mot Israel med ønsket om et kalifat i Norden der arabere er hjertelig velkomne. Men, er dette egentlig sant?

Etter at Den nordiske motstandsbevegelsen erklærte sitt standpunkt mot den jødiske staten i den pågående væpnede konflikten mellom Palestina og Israel, har vi lagt merke til økt pro-jødisk trollaktivitet på internett. Sionistene prøver her å få det til å se ut som om organisasjonen har blitt liberalisert i rasespørsmålet og ikke lenger ønsker å repatriere palestinere og andre arabere, samt at vi skulle være positive til islam.

Vi pleier vanligvis ikke å bruke vår tid på å konfrontere troll, men i dette tilfellet velger vi å gjøre et unntak slik at folk som har blitt påvirket av dem ikke får et galt bilde av organisasjonen.

Til å begynne med kan det gjøres klart at Den nordiske motstandsbevegelsen på ingen måte har liberalisert eller endret sitt syn på noen av våre politiske spørsmål, ikke i det minste siden det politiske programmet Vår vei ble lansert i 2015. De aktuelle spørsmål har også blitt tatt opp i tidligere episoder av podkasten Lederperspektiv.

Masseinnvandring

Om innvandring og repatriering

Umiddelbart stoppe masseinnvandringen. Repatrieringen av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere eller nærbeslektede folkeslag skal innledes så fort som mulig. På en så human måte som mulig skal de sendes tilbake til sine respektive hjemland eller nærområder til disse.

Vår vei – Punkt 1

Verken jøder eller palestinere, eller noen andre arabere for den saks skyld, er etniske nordeuropeere eller nært beslektede folk, og derfor bør de fleste av dem også sendes ut av landet.

Dette gjelder uansett om de hyller terrororganisasjoner som Israel Defense Forces (IDF) eller ikke, og uavhengig av om de er kriminelle eller veloppdragne. For det er ikke av kulturelle eller økonomiske grunner at repatriering må finne sted, men for biologisk å sikre vår rasemessige overlevelse, eller som det fremstår i vårt politiske program Vår vei:

Vår rases overlevelse og frihet er det absolutt viktigste målet med Den nordiske motstandsbevegelsens politiske kamp. Mot dette mål finnes det mange trusler, hvorav den mest alvorlige og akutte i dag er masseinnvandringen av rasefremmede mennesker til Norden. Dette i kombinasjon med lave fødselstall blant nordiske kvinner, samt det faktum at innvandrere i blant får barn med nordiske kvinner og menn, gjør at den etnisk nordiske populasjonen stadig minsker i relasjon til den ikke-nordiske. Kort oppsummert innebærer den såkalte flerkulturen og masseinnvandringen en fysisk fordrivelse av og et folkemord på Nordens befolkning.

Vår vei – Punkt 1

Det er derfor klart at de fleste palestinere og andre arabere, samt jøder, ikke vil få bli værende i Norden. Med dette i bakhodet bør det imidlertid også påpekes at repatriering av de fleste arabere vil være mye lettere hvis staten Israel først blir oppløst.

Om religion og islam

Den nordiske motstandsbevegelsen er for religionsfrihet, både blant våre medlemmer i dag og når det gjelder våre visjoner om hvordan Norden skal styres etter vår maktovertakelse. Naturligvis må man ha lignende synspunkter som organisasjonen på et ideologisk plan, og at ideologi derfor går foran din religiøse tro dersom disse skulle kollidere.

Vanlige spørsmål om medlemskap

Ovenstående betyr at islam fortsatt vil kunne være tillatt blant nordeuropeere når Den nordiske motstandsbevegelsen tar makten, men at de nasjonalsosialistiske verdigrunnlag fortsatt vil veie tyngre om konflikt skulle oppstå.

Religiøse handlinger som klart strider mot det som er best for det nordiske folks overlevelse, frihet og velvære, vil imidlertid ikke være tillatt, uansett om det gjøres i islams eller kristendommens navn. Dermed vil det for eksempel fortsatt være lov å be i retning Mekka, mens halal og kosher slakting vil bli forbudt.

Det er også høyst tvilsomt om det i det hele tatt finnes noen som bekjenner seg til islam i et etnisk homogent og nasjonalsosialistisk Norden, siden islam først og fremst er en religion knyttet til ikke-nordiske folkeslag.

Det er derfor hevet over enhver tvil at Den nordiske motstandsbevegelsen ikke ønsker et islamistisk kalifat i Norden, men for den saks skyld ønsker vi heller ikke å være slaver under noen sionistisk vasallstat slik vi er i dag.

Foto: Pixabay (Public domain).

Om palestinerne og vårt standpunkt mot Israel

Vi står altså ikke på samme side som palestinere som er i Norge og dreper nordmenn, men vi støtter palestinere som er i Palestina og aktivt kjemper mot Israel og sionistene.

Spørsmål og svar vedrørende Motstandsbevegelsens standpunkt mot Israel

Sitatet ovenfor sier egentlig alt. Den nordiske motstandsbevegelsen har ingenting imot palestinere, kinesere eller somaliere som befinner seg i sine egne respektive hjemland.

Dessuten, når de fra sine egne hjemland aktivt fører krig mot vår felles fiende, vil vi i de fleste tilfeller til og med stille oss bak dem og trekke dem frem som eksempler. På mange måter er en palestiner som kjemper mot Israel i Palestina faktisk mer hederlig enn en nordmann som ligger i sofaen og ikke gjør noe som helst i kampen for vårt folk.

Dersom Israel skulle bli beseiret, ville det også, som tidligere nevnt, gjøre vårt mål med innvandring og repatriering vesentlig enklere, da ville vi hatt færre flyktninger her i Norden, samt at araberne som nå bor her ville ha lettere kunne flytte hjem igjen.

Ingenting av dette er imidlertid det samme som at palestinere har rett til permanent opphold i landet vårt. Samme dag som den stridende palestiner slutter å kjempe mot vår fiende, vil også vår respekt opphøre med stor sannsynlighet. Og flytter den enkelte også hit til Norge eller et annet av de nordiske landene, blir han eller hun i stedet en del av problemet med altfor mange rasefremmede i Norden.

Konklusjon

Den nordiske motstandsbevegelsen kjemper for et etnisk homogent og nasjonalsosialistisk Norden. I et slikt Norden er det ikke rom for et stort antall jøder eller arabere som bor her.

I det nye Norden vil folket nyte friheten til å tilbe, eller ikke tilbe, hvilken gud dem vil, men aldri til å opptre fiendtlig mot folket.

Avslutningsvis må det imidlertid også slås fast at verden og kampen er større enn bare Norden, og her er vi åpne for samarbeid med andre folk som ønsker å leve i henhold til sine respektive kulturer, adskilt fra vårt folk, men fortsatt i global harmoni med vår nasjon:

Den nordiske motstandsbevegelsen vil: alliere seg med stater og andre aktører som kan være behjelpelige med å styrte denne globale verdensordningen.

Vår vei – Punkt 2

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger